Ryssland flyttar kärnvapen till Kuba?

Enligt rapporter [1] förhandlar Ryssland med Kuba, Venezuela och även Algeriet. Sydafrika, Syrien och Egypten för att kunna använda deras flygfält för sina kärnvapenbärande bombplan.

450px-Tupolev_Tu-160_RF-94109

Tupolev Tu-160 Aleksandr Novikov in flight over Russia (Wikipedia)

Ryssland vill tvinga USA att förnya fördraget om strategiskt vapenreduktion (START-3) vilket går ut i februari 2021 och vilket USA har visat sig ovilligt att förlänga.

Ryssland arbetar även på att modernisera sina bombplan Tu-160M-flygplan [2] samt en omfattande modernisering av Tu-95MS [3] och Tu-22M3M [4] strategiska bombplan. Det kommer att förlänga luftburen tid utan behov av tankning mellan midair och fördubbla antalet vapenenheter ombord.

Tu-22M3M-missilbärare kommer också att ändras. De modifierade versionerna av Tupolev Tu-22M3M-flygplanet betyder att planen kommer att kunna öka sitt flygintervall från 6 till 12-15 tusen kilometer (med hänsyn tagen till tankning av midair)

Enligt planerna kommer Tu-22M3M-flygplanet att vara baserat på Krim, nära Dzhankoy, såväl som i Belarus och Armenien. Förhandlingar pågår om användning av flygfält på Kuba, Venezuela och Algeriet. Sydafrika, Syrien och Egypten kommer sannolikt att gå med på listan, men detta är en fråga om en mer avlägsen framtid.

Detta för tankarna till Kubakrisen i oktober 1962. Den började med att USA installerade missiler i Turkiet som kunde nå in i dåvarande Sovjet. Sovjets svar blev att installera missiler på Kuba som kunde nå in i USA. Efter 13 dagar kom man överens om att ta bort missilerna både på Kuba och Turkiet.

Båda sidor var uppenbart beredda att ta ett krig för att skydda sig mot den andre.

Dagens situation är annorlunda. Vi hör nästan varenda vecka om skjutningar i USA, och till och med på militära installationer. Det ser ut som om både befolkningen och den militära personalen alltmer börjar vända sig med vapenmakt mot samhället, makten och USA regimen. Kommer det att betyda en revolution och inbördeskrig? En tredjedel av USA-befolkning tror det.

Samtidigt vet vi att USAs finanser är i katastrofalt skick men massiva underskott både i inrikes budgeten och handelsbalansen, och det blir snabbt värre, samtidigt som allt fler länder dumpar dollarn och därmed USAs möjligheter att härska och styra och underhålla sin hegemoni. Fattigdom i USA ligger på över 15% och den verkliga arbetslösheten på omkring 20%. Man vill dra presidenten inför riksrätt. Militären har beskrivits som en skrothög, och övervakning och kontroll av befolkningen skärps hela tiden. Konkurserna ökar liksom självmorden bland farmare och affärsidkare. Trump’s embargo mot Kina har blivit en bumerang. Kina ger inga eftergifter och behöver inte göra det, medan USA tvingas hela tiden till att förlänga olika undantag. Huaweis mobiler är nu helt fria från beroendet av komponenter från USA och därmed saknar USA inflytande numera. Allt fler kinesiska tech-företag tar över från de amerikanska som förlorar dominansen, marknadskontrollen och möjligheten till massövervakning. TikTok planerar till exempel en konkurrerande app till Spotify nu. WeChat har sedan länge kört över både Facebook och Skype, och är fri från övervakning av användarna.

Samtidigt går USAs berömda propagandamaskin upp på högvarv, även i Sverige med MSM och statliga media som kanaler. Bor man i Kina vet man att det inte finns någon verklighetsanknytning inom Kina i den falska bilden dessa media målar upp. Man gör allt för att förtala och sprida falska rykten om Kina och kineser med falska ”läckta” dokument som underlag och falska betalda vittnesmål från betalda så kallade flyktingar. Det väcker tankar om en förestående samhällskollaps i USA. Liksom en storspelare på ett kasino satsar allt mer och hårdare när han förlorar mer och mer i förhoppning att lyckan skall vända sig.

Samtidigt i Kina är finanserna i utmärkt skick, med ett väsentligt handelsöverskott och mycket stora valutareserver. Befolkningen sluter enigt upp entusiastisk kring landets ledning till 92%, landet är fredligt och harmoniskt och enat. Fattigdomen ligger på 1% och minskar, exporten till USA har minskat omkring 3,5% men ökar med dubbla siffror till många andra länder, och 23% till Ryssland. Importen från USA har gått ner 23%. Ekonomin har saktat in sedan länge, men utvecklingstakten ligger fortfarande på omkring 6%, och affärslivet anpassar sig blixtsnabbt. Egentligen märks ingen nedgång alls, bara förändringar. Alla indikatorer, som konsumtion och tjänster, går kraftigt uppåt.

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som förändrar intrycket.

[1] https://www.pravdareport.com/world/144124-nuclear_triad/
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Tupolev_Tu-160
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Tupolev_Tu-95
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Tupolev_Tu-22M

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hur media förfalskar och sprider propaganda

https://www.svt.se/special/zAKJF3EG/
”Så bemöter forskarna klimatskeptiska argument”

Denna artikel är en otäck påminnelse om forna diktaturers metoder i propaganda. Korrekta uttalanden blandas sedan med falska och ges en vriden framställning för att ge ett förutbestämt förfalskat helhetsintryck. Precis som en gång i Tredje Riket lånar svenska journalister sig till att förfalska och sprida propaganda.

Historiskt är det ett av de mest klassiska exemplen hur en stat med massiv propaganda vill avleda folks uppmärksamhet från interna problem mot en extern förment fiende. Ett historisk typisk exempel på en sådan kampanj var propagandan som föregick Nazitysklands invasion av Polen 1939. I veckor bombarderades tyska folket via media med den falska nyheten att Polen förberedde en invasion av Tyskland, vilket inte var samt, för att motivera Tyskland ”föregripande” invasion av Polen. Idag upplever svenskarna något identiskt. Staten gör allt för att via tama media som Bonniers och statliga media avleda uppmärksamheten från inre problem till yttre förmenta faror, som klimatet, Ryssland, Iran eller Kina. Ingenting av detta är sant eller verklighet, precis som i Tyskland 1939, men genom att ändlöst i olika former upprepa lögnerna blir som en sanning.

Svenska folket utsätts just nu uppenbart för en beställnings propaganda som vi sällan sett sedan Tredje Riket. Det gäller att indoktrinera folk till att tro på statens och företagens synpunkter när det gäller klimatet, Iran, Kina, Ryssland och till exempel Hong Kong. När det gäller klimatet så är målet naturligtvis att droppvis fylla allmänheten med rädsla för det okända, och skapa ett underlag för att ta ut allt saftigare skatter och avgifter med argument baserade på den falska panik om ”klimatet” som man systematiskt byggt upp.

Metoden är ganska enkel och jag har ofta hört erfarna journalister berätta. Chefredaktören, som regel på order från ägarna, instruerar journalisterna vilket intryck man skall förmedla. Det gäller sanningen eller jobbet, eller kanske som på DN, ”frysboxen”.

Sedan forskar man reda på personer som kan tänkas göra uttalanden som passar syftet med propagandakampanjen. Det finns mycket lättåtkomligt material på webben från tidigare uttalanden. De som uttryckt åsikter som anses opassande tillfrågas aldrig. Det gäller att hitta ”tama” intervju offer som kan fås att ge rätt och passande uttalanden.

Nästa steg är att förbereda lämpliga frågor, frågor som är för-laddade på ett sätt som uppmanar eller tvingar till vissa förutbestämda givna svar. Man ställer aldrig öppna enkla frågor som ger den intervjuade möjlighet att svara fritt. Man ställer aldrig en fråga som ”Vad anser du om koldioxidens påverkan på klimatet” utan man frågar ”Hur skall vi kunna undvika en katastrof genom ökad koldioxid”. Det är en sluten fråga. Orden ”undvika”, ”katastrof” och ”ökad koldioxid” blir givna faktorer som är svåra att undvika att påverka ett svar.

De personer man med förkärlek väljer är inte de mest kunniga, kompetenta eller erfarna, utan med förkärlek mer av byråkrater och administratörer med en känd åsikt. Vem som helst kan kalla sig ”forskare”, även förskoleelever.

Sedan ställer man skurar av slutna och laddade frågor, spelar in dom och väljer ut de svar eller delar av svar som passar propagandans syftet bäst, och dessutom placerar dom i ett lämpligt bildat sammanhang för att få dom att framstå i linje med propagandans syfte.

Ett exempel kan vara en fråga om koldioxiden ökar. Svaret kan bli att ”Koldioxiden ökar definitivt, men människans påverkan är obetydlig och är positiv för växtligheten på jorden med minskande öknar, mer växtlighet och mer matproduktion.”

När det publiceras hugger man svaret lämpligen kort och bara skriver att forskare NN säger att ”koldioxiden ökar definitivt”, och utelämnar resten av svaret. Så förfalskas uttalandena och artikeln.

Så går det till:

>>>Så bemöter forskarna klimatskeptiska argument
Dock endast vissa ”forskare”, och endast dom som säger vad journalisterna aka propagandisterna vill att folk skall höra. Inga alternativa uttalanden eller uttalanden från mer erfarna eller kompetenta personer tillåts. Vilken tonårings om helst kan kalla sig ”forskare”.

>>>”Mängden koldioxid ökar inte”
Jo det gör den, och den troliga källan är uppvärmningen av haven genom solaktivitet, som även bevisligen värmer upp andra planer omkring oss. 71% av jorden är hav, och solen verkar ner till omkring 300 meters djup, medan den på land bara verkar nära ytan. Havsströmmarna för upp kallt CO2 rikt vatten närmare ytan, som avger CO2 när det värms upp. Gaslagarna.

>>>”Vi måste gå tillbaka över tre miljoner år för att hitta lika höga koldioxidkoncentrationer”
Stämmer delvis, men exempel finns närmare i tiden.

>>>”Det finns inget samband mellan koldioxid och temperatur”
Jo – det finns det. Storleken av sambandet mellan människans påverkan och naturens liknar att jämföra ett vulkanutbrott eller större skogsbrand med att tända en tändsticka. Människans inflytande som vi kan påverka är obetydlig. Vi kan knappast sluta andas, stoppa CO2 från hela djurlivet, eller stänga av skogsbränder och vulkaner eller påverka havets uppvärmning och massiva frigörande av Koldioxid.

>>>”Klimatskeptiker använder ofta den här grafen”
Må så vara, men det är bara en sida av utvecklingen. Sedan visar SVT den så kallade ”ishockeyklubban” som bevisligen är falsk och skaparen har till och med dömts i domstol för förfalskningen.

>>>”Global uppvärmning är bra för matproduktionen”
Bevisligen så, genom satellitmätningar har grönskan ökat dramatiskt, och matproduktionen är en del av det. Öknarna minskar och växtligheten breder ut sig. Det beror på en kombination av varmare klimat, mer CO2, och ändrade vädermönster som ger mer regn och näring. I växthus kan man öka produktionen med 50% genom att öka CO2 till 1,000 PPM eller 2,5 gånger det normala.

>>>”Torra områden blir torrare och blöta områden blötare”
Finns inga bevis för det, men definitivt förändras vädret som det alltid gjort genom millenniums.

>>>”Vi är på väg mot en ny istid så uppvärmningen spelar ingen roll”
De modeller som hävdar att det blir kallare har i alla fall tidigare visat sig korrekta hittills. Uppvärmningen kan milda effekterna av nästa lilla istid.

>>>”Osäkert vad som kommer hända med nästa istid”
Definitivt finns en osäkerhet vad som kommer att hända, vi talar om sannolikhet, inte matematiska exakta förutsägelser. Det finns en stor sannolikhet att den kommer att inträffa. Troligen blir effekterna och påverkan mildare än tidigare på grund av ökningen av koldioxid.

>>>”Varmare klimat ger bättre skördar”
Inte nödvändigtvis så, men däremot mer mat för att det växer bättre på fler ställen och mer mark kan odlas. Det är alltså inte nödvändigtvis mer och bättre mat som produceras på samma mark, utan klimatförbättringarna ger mer mark att producera mat på. Satellitbilder har bevisat det.

>>>”Antarktis får mer is”
Endast tillfälligt, med kallare vintrar. Det gäller även Arktis som ju erfor en rekord-is för några år sedan. Enstaka förändringar ett visst år, i någon riktning, kan inte användas för att göra generella bedömningar för framtiden. Men generellt minska isen runt polerna just nu och öppnar stora områden för transporter i Arktis till exempel, men även för utbredningen av till exempel fisk.

>>>”Det är solstrålningen som blivit intensivare”
Inte solstrålningen utan solaktiviteten, så kallade solfläckar. Alla planeter i solsystemet värms upp just nu. Solaktiviteten väntas avta och det leder kanske till en ny liten istid. Den förutsägelsen bygger på sannolikhetsmodeller som hittills visat sig stämma bra, det är inte en precis matematisk beräkning och förutsägelse.

>>>”Man kan inte lita på IPCC”
IPCC är en politiskt tillsatt organisation med ett politisk syfte som getts mycket snäva ramar vad dom kan göra och får säga, uppenbart för att gynna klimathysterin och klimatalarmisterna. Inte tillförlitlig vetenskapligt. Snarare har IPCC till uppgift att stödja klimatalarmismen för att motivera mer pengar till stater, finans och storbolag.

>>>”Vi är inne i en naturligt varmare cykel just nu”
Vi närmar oss väl snarare slutet på en uppvärmnings cykel, en cykel vi sett historiskt repeteras många gånger förut under jordens utveckling.

>>>”Djur och växter kan anpassa sig”
Anpassning, evolution, tar hundratals och tusentals år, eller inte inträffar alls så arter kan dö ut. Det är inget nytt i jordens historia och samtidigt möjliggör förändringarna att nya arter bildas. Snarare blir det så att arter migrerar till nya områden som öppnas upp med rätt livsbetingelser. Det gäller både flora och fauna. Stora delar av tidigare öknar grönskar ju nu och det gör att växtätande djur, inklusive människan, kan leva där, vilket inte var möjligt tidigare.

>>>”Uppvärmningen har minskat hungern i världen”
Väldigt förenklat. Den har gett en positiv påverkan, men det är snarare andra faktorer som väsentligt mer har påverkat. Andra projekt har tagit vara på möjligheterna som uppvärmningen levererat och därigenom i andra hand har hungern minskat.

>>>”Temperaturmodellerna går inte att lita på”
Det stämmer tyvärr, och samma kan sägas om klimatmodellerna. Dom är mycket grova och bygger väsentligt på mängder av rena gissningar, gissningarna valda så att modellerna skall ge ett förutbestämt resultat.

”Klimatdebatten” är snarare en debatt om vädret, och syftar till att ge staterna och storbolagen en propagandaplattform för mer pengar. Klimatfrågan har utvecklats till en mångmiljardindustri. Det är vinstintressen, både för stater i form av att motivera mer skatter och avgifter, och för storbolagen att motivera mer ”investeringar” och utgifter relaterade till klimatet, och därmed vinster. Inte att förglömma, att vad vi lallar klimatet är medeltalet av vädret under en lång period, minst 100 år. De förändringar i vädret vi ser idag vet vi inte ännu om det är klimatförändringar eller bra tillfälliga händelser.

Kina är den enda stat som lyckats.

Kinas utsläpp minskar dramatiskt
https://mychinaway.wordpress.com/2019/11/28/kinas-utslapp-minskar-dramatiskt/

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som ändrar intrycket.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kära PM Nilsson, Bonniers och DI

Kära PM Nilsson pm.nilsson@di.se

https://www.di.se/ledare/en-ny-linje-mot-kina/
En ny linje mot Kina

Finns det inget stopp för Bonniers USA drivna hat-propaganda mot kineser. Borde vi inte ha lämnat sådana etniska drev bakom oss 1946 och begravt dom i bunkern i Berlin. Eller är det bara grav okunnighet.

Kinesiska investeringar i svenska företag är som du skriver otroligt förmånliga för Sverige, Kina bidrar med lednings och marknads kunskap och även teknologi som inte finns i Sverige. Resultaten är spektakulära positiva för företagen, för anställda, för jobben, och för Sverige. När USA investerar flyttas snart företagen ut, och jobben, utomlands, eller företagen plundras på allt värdefullt och får självdö. När Kina investerar blir dom kvar i Sverige och utvecklas.

FOI rapporten är inget annat än rasistiskt propaganda med ett syfte. Gör tankeexperimentet att byta ur ordet ”kineser” mot ordet ”judar” i dokumentet. Det hade knappas passerat obemärkt. När skall vi få se samma utredning över amerikanskt eller judiskt ägande i Sverige, till exempel i media.

Att investeringarna stämmer med kinesiska regeringens råd om samordning av resurser är väl uppenbart. Kinas regerings ansträngningar att samordna resurser är just ett av skälen till Kinas spektakulära framgångar. Kraftsamling. Sverige är ett exempel på motsatsen.

Sedan skall det påpekas att Kina inte är någon diktatur, däremot har man varken ett partisystem eller partidemokrati. Som i ett företag väljer man personer, inte partier, och de personers arbetar under klara krav på resultat och under personligt ansvar, och kan ersättas med val omedelbart om dom inte sköter sig eller motsvarar kraven. Inga skyddande mandattider.

Koncentrationsläger för Uighurer i västra Kina är en fabricerad propaganda lögn, baserad på förfalskade dokument och falska betalda vittnen. Jämför ”spionen” som skulle ha avvikit till Australien. Han är en mycket ung dömd och förrymd brottsling. Tusentals personer har besökt internatskolorna eller kommunicerat med personer i Xinjiang, inklusive jag, och det finns inga sådana läger. Det inkluderar diplomater, turister och journalister. Xinjiang är helt öppen för resor och besök.

När det gäller Hong Kong är det en fråga om en amerikansk färgrevolution i självstyrande, inte självständiga, Hong Kong. Jag har själv blivit utsatt för rekryteringsförsök för att indoktrinera u8nga studenter i hur man gör färgrevolutioner. Kapitalist-systemet som ärvts från britterna sätter ungdomen i en omöjlig situation, en tio kvadratmeters våning kan kosta 10 miljoner. I Kina får man en 100 kvadratmeter våning för 250,000. Ungdomen har all anledning att protestera, men media har förvrängt anledningen.

Kina vill inte veta av den ”demokrati” man har i väst. Kina hade den mellan 1912 och 1949, och det kostade 70 miljoner liv, svält och lidande. I dag har man ett fungerande folkstyre, och 92% ger entusiastisk stöd till regeringen. I Sverige sägs motsvarande siffra fara 3%.

När det gäller mänskliga rättigheter leder Kina världen idag, och 37 nationer skrev nyligen under ett brev i FN som stöder och prisar Kinas mänskliga rättigheter, speciellt i Xinjiang. Befolkningen har inte upplevat ett enda våldsdåd eller terroristdåd på tre år nu. Hur är det med Sverige och svenska mänskliga rättigheter, tänker speciellt på de som dog på Drottninggatan och IKEA. Har dom inga mänskliga rättigheter kanske, eller musikern som förlorade ett öga och den unga damen som skötsn ner i ett rått mord, eller den kvinnliga läkaren som sköts ner med sitt barn famnen. Exemplen är många. Mänskliga rättigheter existerar knappast i Sverige, utom för kriminella, terrorister och våldsverkare. Kina tänker tvärt om. Mänskliga rättigheter respekteras mycket högt i Kina, jämfört med Sverige. I Kina står inte terroristers, kriminellas eller våldsverkares rätigheter över allmänhetens rättigheter när det gäller mänskliga rättigheter.

Begränsar man rasistiskt kinesiska investeringar, då blir det en bumerang, och västs tillgång till Kinas marknader reduceras. Kinesiska företag och kinesiska staten är inte samma sak även om den amerikanska propaganda påstår det. Däremot är den kinesiska regeringen mycket duktiga i att leda och stödja företagen. I Sverige begränsar och förhindrar myndigheter mest, med ett råttbo av rov-skatter, avgifter, regler, övervakning och byråkrati.

Hur är det till exempel med produktiviteten och den egna kapitalbildningen i Sverige. Allt nytt är ju skattefinansierat, och på 40 år har inte ett enda större bolag utvecklats. Snarare försvinner nya lovande bolag utomlands så snart som möjligt. Under det svenska statliga förtryckarsystemet går det inte att utveckla företag.

Företagsamheten i Kina är spektakulär jämfört med Sverige. 75% av alla företag i Kina är privata, dom bidrar med 60% av GDP och 80% av jobben. En intressant utveckling i ett land där för 40 år sedan 100% av alla företag var statliga. Kina har ingen planekonomi, som Sverige. Däremot planerar man och ser framåt mycket skickligt, vilket Sverige inte gör. Som det kinesiska ordspråket går, ”gräv brunnen innan du blir törstig”. Kommunismen är helt borta i Kina, men det sovjetkommunistiska systemet finns ju kvar i Sverige.

De företag som USA propagandan påstår är statligt ägda är i verkligheten ägda av stiftelser. Anledningen är att man velat förhindra vad som hänt i USA, att en viss etnisk grupp etablerar dominans och kontroll över olika industrier och därigenom kan utöva påtryckningar och styrning av politiken och regeringen.

FOI:s granskning är inte ett föredöme, det är rasism.

Sedan skall det påpekas att personliga fri- och rättigheter är betydligt större i Kina än i väst och speciellt i Sverige. Är verkligen det dagliga våldet, skjutningar, sprängningar, överfallen, våldtäkter, rån och inbrott, bilbränningar, stölder osv. att respektera mänskliga rättigheter. I Sverige är det kanske just svenska mänskliga rättigheter, av svensk modell. Kina tänker annorlunda.

Privatlivet är starkt skyddat i Kina, i Sverige finns inget privatliv alls, allt är offentligt och reglerat i lag ända in i sovrummet. I Kina får man fritt uttrycka sin mening och åsikt, vilket den statliga åsiktskorridoren inte tillåter i Sverige. Trakasserier och förföljelser typ #metoo eller journalist-drev tillåts inte i Kina. Det finns inga offer som Julia Caesar, Ulf Malmros, Fredrik Virtanen, Martin Timell, Urban Ahlin, eller 73-årige Jim Olsson, pensionerad docent i fysikalisk kemi, alla vilka fick sina liv förstörda där familj, grannar, arbetsgivare, eller vänner systematiskt trakasserades. Inte att förglömma, Benny Fredriksson som drevs i döden av ett drevande pack av journalister.

Sverige går ju inte så bra, Kinas utveckling och tillväxt sägs nu vara 12 gånger bättre än Sverige, och den sämsta regionen utvecklades 8 gånger bättre än landet Sverige som nu rapporteras utvecklas med en halv procent tillväxt, eller eventuellt med nolltillväxt.

Kina är Sveriges framtid. Sumpa inte chansen.

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som ändrar intrycket.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kinas utsläpp minskar dramatiskt

Kinas koldioxidutsläpp i relation till BNP minskade med cirka 4 procent under 2018 och slog det årliga målet med 0,1 procentenheter säger Zhao Yingmin, vice minister för ekologi och miljö.

Mellan 2005 och 2018 har Kina reducerat koldioxidutsläppen i relation till BNP med 45,8%, vilket väl uppfyller målet om en minskning med 40% till 45%.

Det kan översättas till 5,26 miljarder färre ton koldioxid som släppts ut mellan 2005 och 2018.

Andelen icke-fossila bränslen i Kinas primära energiförbrukning uppgick till 14,3 procent i slutet av förra året, sade Zhao, och energi genererad från förnybara energikällor stod för 26,7 procent av den totala kraftproduktionen 2018.

Kina kommer att fortsätta förbättra människors levnadsstandard och utrota fattigdom samtidigt som Kina är förpliktade att ta itu med klimatförändringarna och leverera Kinas löften till 100 procent, och Kina kommer att fortsätta att beakta och respektera alla faktorer och sidor i samband med genomförandet av Parisavtalet, sade Zhao.

Källa http://www.china.org.cn/china/2019-11/27/content_75453451.htm

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ett gott skratt förlänger livet

valVerkligen. Nu blev det ordentligt fel, SVT.

Att journalister som regel och speciellt missleder läsarna i vetenskapliga frågor som klimatet är mycket en regel idag. I det här fallet blev det rätt ut roande för alla som är kunniga i fysik och vetenskap. Artikeln publicerades i SVT [1] och kan avfärdas som ren idioti, förutom att havet och valarna faktiskt spelar en stor roll i jordens balans.

Artikelförfattaren påstår att valar ”binder koldioxid”. Det gör dom inte alls, och så står det heller inte i originalartikeln. Valar är liksom människan ett däggdjur som förbrukar syre och producerar koldioxid, och förbrukar syre. Inte heller ”binder” skogar eller växtlighet någon koldioxid, alla växter förbrukar koldioxid i fotosyntesen driven av solen och producerar syre.

Det är sant att valar ”lagrar” koldioxid i sina kroppar, men koldioxiden är en avfallsprodukt som ”lagras” när valen dyker och håller andan. Den avyttras sedan när valen går upp till yran för att andas. Människan fungera på samma sätt när vi håller andan.

Valar, precis som människor, och alla däggdjur, producerar alltså koldioxid, som förbrukas av växterna som då producerar syre. När valen ”blåser”, som på filmen, är det just koldioxiden den lagrat i kroppen under dyket den sprutar ut.

Havet däremot, vattnet, lagrar enorma mängder koldioxid, och ju kallare vatten ju mer koldioxid kan vattnet lagra. Allmänna gaslagarna. Vatten är tyngst vid 4 grader Celsius, och det vattnet sjunker alltså till botten och lagrar enorma mängder koldioxid i haven.

När valarna dyker rör dom om bottenvattnet och värmer upp det. Valarna är ju varmblodiga djur. Seismisk aktivitet kan även det värma upp det koldioxid-rika bottenvattnet. Då stiger vattnet, värms hela tiden upp av kringliggande varmare vatten, och en ”skorsten” bildas, det kalla bottenvattnet stiger och då avger det den lagrade koldioxiden.

Växtplankton i haven och allt vatten producerar omkring hälften av all syre på jorden, som djurriket behöver för att överleva. Planktonet förbrukar alltså koldioxiden som vattnet producerar och frigör syre. Ytterligare en komponent behövs för att planktonet skall trivas, gödsling, och det sköter valarna om genom sin avföring, precis på samma sött som människan och alla djur gör på land. Det är samma cirkelförlopp, och det skapar en balans.

Då frodas växtplanktonet, blir mat till valarna, som producerar mer valar, mer gödsling, och mer syre till valarna. Naturens kretsgång och balans. Det är alltså inte valen själv som ”fångar” någon koldioxid, utan valen möjliggör att växtplankton frodas, som i tur förbrukar koldioxid, producerar syre, och samtidigt utgör föda till valen. Valen är alltså katalysatorn i kretsloppet är därmed viktig. Människan, och alla däggdjur som delfiner, kor, hästar, osv, fyller samma funktion som valen i naturens kretslopp.

Helt rätt att haven spelar huvudrollen att stabilisera klimatet. När solen värmer upp planeterna, inklusive jorden, vilket händer just nu, då värms haven upp och avger allt mer av sin lagrade koldioxid, koldioxiden i atmosfären stiger, vilket är vad vi just iakttar, det tillsammans med den ökande temperaturen gör att växtligheten både på land, skogarna, och i haven, växtplankton, ökar, vilket är precis vad som händer, och det fortsätter tills balansen är återställd. Ändringarna sker långsamt, det tar 30 år för en skog att växa upp, och det tar länge för valarna att fortplanta sig.

Detta är precis det förändringar och kretslopp vi kan både mäta och iaktta. Människans påverkan med CO2 utsläpp är så liten att den knappast påverkar alls, men vad den åstadkommer är mer växtlighet och mer mat, precis som i fallet valen.

Både valarna och människan ingår på precis samma villkor i precis samma system och balans. Helt klar är båda värdefulla, på exakt samma villkor, för klimatet.

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som ändrar intrycket.

[1] https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/valar-naturens-egen-losning-pa-klimatkrisen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mobbens makt i Hong Kong

Den här artikeln inspirerades av en artikel i Göteborgsposten av Alexander Hultman. [1] Alexander har helt rätt i hur han beskriver Kinas kulturrevolution och Yang Lian erfarenheter mellan 1966 och 1976, man vad han inte har förstått, likt de flesta svenska som översköljs av hat-propagandan mot kineser, är att en nära nog exakt repetition pågår just nu i Hong Kong, komplett med rödgardister och våld.

Det har inget att göra med någon demokrati, utan motsatsen. Mobbens makt på gatan. Samma målsättning, samma tänkesätt, ingen skall behöva inordna sig i ett samhälle och dess regler, inte ens riktig demokrati, alla skall kunna tänka och agera helt självständigt, utan hänsyn till någon annan. Makten skall ligga hos mobben på gatan, ansvaret får gärna ligga kvar hos ledningen.

Det var precis så Kulturrevolutionen var. Mobb-rule.

Sedan vet vi med säkerhet att ingen sköts ihjäl på Himmelska Fridens Torg. Det är amerikansk propaganda, men 249 personer dog, mest obeväpnade värnpliktiga, i en annan stadsdel, Muxidian, efter att en beväpnad mobb hade attackerat obeväpnad militär. Det påstås att den beväpnade mobben leddes av beväpnade CIA agenter, men det har inte bevisas även om det är sannolikt. CIA hade hundratals agenter på plats enligt läckta CIA dokument.

Försökte USA att starta en revolt i Peking 1989 och åstadkomma regimskifte i Kina?

Rubriken på sätt är rätt, Kina likställer våldsamma gatu-mobbar som drivs av ”självständigt tänkande” med kriminell verksamhet, med det borde förklaras bättre vad som menas. Kina accepterar inte våld som politisk medel. Kina accepterar inte uppvigling, hets och aggression mot någon grupp eller person. Kina har idag väldens bästa och säkraste rättsväsende. Det är sällan en oskyldig ens behöver genomgå en rättegång.

Den författargeneration som för 30 år sedan var de våldsbejakande gatuaktivister har växt upp och deltar i dagens mycket dramatiska reformer i Kina. Då som nu var det inte fråga om någon ”demokrati”, det var pöbelns och våldets makt som gällde. Dom har mognat och växt upp, lärt sig från erfarenheterna och bygger nu ett nytt fredligt och harmoniskt Kina mycket framgångsrikt. Idag är fundamental demokrati, verkligt och fungerande folkstyre och folkpåverkan, en del av Kinas kultur, det betyder att medborgarna faktiskt kan påverka sina liv reellt och verkligt, mycket olika den version av ”demokrati” man ser i Sverige, att endast tillåtas välja en suprematistisk elit från ett begränsad förutbestämd pool, och sedan tvinga följa elitens order. En elit som samtidigt intensivt övervakar, kontrollerar och styr varenda individ i samhället med sofistikerade medel, ofta tekniska sådana.

Dom som upplevde Kulturrevolutionen 1966 till 1976 lever idag, dom vet hur det verkligen var, vad som hände, och dom tänker inte ställa upp för någon repetition som Hong Kong’s Kulturrevolution 2019.

Lagförslaget avsåg att deportera åtskilliga grova ekonomiska kriminella och deras byte tillbaka till Kina, kriminella som nu gömmer sig i Hong Kong med sina stulna pengar  ligger bakom den rasande fastighetsspekulation som driver unga människor från att kunna skaffa sig ett eget hem.

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som ändrar intrycket.

[1] https://www.gp.se/kultur/kultur/kina-likst%C3%A4ller-fortfarande-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-t%C3%A4nkande-med-kriminella-handlingar-1.19775196
Kina likställer fortfarande självständigt tänkande med kriminella handlingar
alexander.hultman@gp.se

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Väst fortsätter att hylla Kinas kriminella

För mig som föddes under kriget och växte upp i skuggan av nazismens efterdyningar, jag får en överväldigande känsla av tragik och oro när jag läser hur propaganda upprepas idag, just på Sveriges Radio, och hur allmänheten på samma sätt som då missleds. [1]

Ilⱨam Tohti från Kina tilldelades nyligen ett pris för mänskliga rättigheter. Fakta är att hans enda beröring med mänskliga rättigheter var att han lyckades hetsa olika folkgrupper till kravaller som tog 197 liv i Ürümqi i juli 2009. Han skickligt och känslomässigt spelade på de då lågutbildade Uighurernas lägre utbildning, och därmed svårighet att fylla kvalificerade välbetalda jobb. Det är det Kina nu mycket framgångsrikt åtgärdar med sina massutbildningsprogram i internatskolor i Xinjiang.

Låt oss sätta det i rätt perspektiv, helt hypotetiskt. Tänk er att Islamska Staten etablera en webbsajt på svenska där man vill etablera Malmö som en självständig del av Sverige. Stockholm skall fortsätta ge bidrag, men mister allt inflytande. Malmö skall bli självstyrande och självständigt. Alla beslutsfattande befattning i Malmö skall innehas av av medlemmar av den arabiska folkgruppen som kan bevisa en oblandad renrasig fem generationers blodslinje tillbaka. Endast dessa befattningshavare skall kunna ta emot Stockholms bidrag och ohämmat fördela dom utan Stockholms insikt eller påverkan. Arabiska skall nu vara förstaspråket och arabisktalande i Malmö kommer att uppmanas att lära sig svenska och använda det i all kommunikation till resten av Sverige. Islamska Staten Malmö söker vänskapliga förbindelser och samarbete med övriga Sverige. Jag menar inget illa mot någon eller någon folkgrupp, men det var något sådant Ilⱨam Tohti arbetade på att skapa.

Hur skulle Sverige reagera på något sådant. Förmodligen liknande som Kina reagerade på arbetet av Ilⱨam Tohti i Kina, för det var nämligen det han arbetade för och det var hans metod.

Vad han i realiteten ville och arbetade på var ett etniskt maktövertagande och en slags etnisk rensning av Xinjiang. All immigration skulle stoppas, en immigration som pågått i över 2,000 år, alla icke renrasiga Uighurer skulle endast få arbeta i underordnade jobb och uppmanas lämna regionen. Xinjiang hade redan självstyre, lett av Uighurerna och det hade dom haft i över 35 år. Ilⱨam Tohti ville införa självständighet i praktiken. Vi vet att han finansierades av USA.

Vi kan enkelt dra paralleller med hur imamen Abo Raad och hans gelikar arbetar i Sverige med att införa den salafistjihadistiska miljön. SÄPO har reagerat exakt på samma sätt som Kinas säkerhetstjänst.

Kina, och Kinas lagar, är mycket strikta på den punkten. Allt som provocerar eller uppmanar till konflikter, motsättningar och våld mellan olika folkgrupper är inte tillåtet, och att ens försöka att uppmana till konflikter med provokationer är Kinas allvarligaste brott, vilket var precis vad Ilⱨam Tohti gjorde sig skyldig till, inte bara en gång, utan upprepade gånger och trots varningar.

Förklaringen ligger i Kinas nutidshistoria. Under både Mao tiden, och än mer under demokratin Kina mellan 1912 och 1949, hetsades Kinas olika grupper mot varandra i våldsamma konflikter, och när Deng började reformera Kina 1978 hade det kostat omkring 100 miljoner liv. Ilⱨam Tohti hade ”bara” 197 liv på sitt samvete.

Kravallerna i Ürümqi triggades av ett falskt rykte att en grupp Uighurs hade våldtagit en lokal flicka i Guangdong, nära Hong Kong. Ryktet visade sig vara falskt och spritt av en enda person, som åtalades. Det var emellertid Ilⱨam Tohti som under lång tid hade byggt upp de rasistiska spänningarna mellan Uighurs och andra lokala folk i Xinjiang. Ilⱨam Tohti var även djupt involverad med World Uyghur Congress (WUC), en utlandsbaserad militant organisation av uttalat och demonstrerat våldsbejakande aktivister och terrorister som hävdar att dom representerar alla Uighurs i hela världen och strävar efter att ”befria” Xinjiang, med våld om nödvändigt. WUC finansieras helt av amerikanska NED, National Endowment for Democracy, vilket är en välkänd sidogren av CIA, vilken även helt öppet ligger bakom Hong Kong kravallerna. Organisationen WUC etablerades 2004, och Ilⱨam Tohti webbsajt alldeles efter. Kopplingen mellan Ilⱨam Tohti, WUC, CIA, NED, kravallerna, terrorism, och rasmotsättningar är mycket tydlig, väl omvittnad och dokumenterad.

WUC hävdar att Uighurer är ett urfolk med rötter flera tusen år tillbaka, ett påstående som avslöjas som närmast löjligt. DNA analyser tillsammans med otaliga historiska dokument är svåra att argumentera med. Det är snarare så att turkiska muslimska missionärer började införa islam hos Uighurerna på 700 talet, och det var religionen som med tiden band samman ett otaliga oberoende stammar till ett folk. Kina består av tusentals folkgrupper, Uighurerna är bara ett.

Historien hur Xinjiang blev en del av Kina är tydligt och väldokumenterad. För över 2,100 år sedan erövrade den kinesiska kejsaren Wudi under Han dynastin Xinjiang för att skydda handelsleden till Europa, Sidenvägen. Han döpte området till Västra regionerna, eller Xiyu 西域. Det var inte något “Uighurernas rike” som erövrades för något sådant fanns inte. Vad som över tusen år senare utvecklades till Uighurfolket var på den tiden ett stor antal oberoende stammar som bodde i olika oaser längs vad som kom att kallas Sidenvägen. Det fanns även krigiska nomadstammar i området. Det fanns ingen gemensam statsledning, regering eller folksamhörighet, ingen statsorganisation ingen nation.

Det var också då andra folk började immigrera till området längs sidenvägen. Idag bor Uighurerna i Tarim bäckenet i södra Xinjiang och utgör där mellan 70% till 80% av befolkningen. Dom är alltså klart i majoritet, och har i över 35 år haft självstyre, men inte självständighet.

Uighurerna som folk började bildas omkring år 800. Dessförinnan hade det varit en fråga om spridda, oberoende stammar utan central ledning eller administration, alltså inte vad vi kan kalla en nation eller folk. Som bäst en lös federation i konstant flux. Genetiskt är Uighurerna huvudsakligen kineser, DNA är svårt att argumentera med, men deras kultur står nära turkarnas och kom till området med muslimska missionärer på 700 talet. Den situationen med gränsfolk går igen runt hela Kina, i Norr finns samma sorts ryskt inflytande, samma sak mot Burma eller Vietnam.

Ibland hör man talas om något som skulle kallas ”East Turekestan”. Något sådant land har aldrig funnits. Beteckningen ”Turkestan” går tillbaka omkring 5,000 år, och var ett samlingsnamn på det område där de turkiska folken bodde. Området sträckte sig från Kaspiska Haver och in i nuvarande Kina och innefattade flera av dagens länder i området. Det var ingen stadsbildning utan användes snarare ungefär som vi talar om Mellanöstern. WUC hävdar att dagens Uighurer som folk härstammar från det området, ett påstående som inte på något sätt styrks av fakta.

Bara en lätt faktagranskning på Wikipedia kunde ha undvikit denna fejknyhet.

Turekestan

Det forna Turkestan som det var för 5,000 år sedan. De östra delarna är idag där Xinjiang ligger.

Intressant är även att Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Snecker nu föreslår precis samma sak som Kina har sedan länge genomfört. I sällsynta fall övervaka farliga individer, och att sätta farliga extremister och terrorister i förvar för att skydda allmänheten. [2]

[1] https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7330451
[2] https://www.svt.se/nyheter/inrikes/riksdagsledamoterna-debatterade-lsu-maste-i-sallsynta-fall-halla-folk-inlasta

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som ändrar intrycket.

Posted in Uncategorized | Leave a comment