Kinas utsläpp minskar dramatiskt

Kinas koldioxidutsläpp i relation till BNP minskade med cirka 4 procent under 2018 och slog det årliga målet med 0,1 procentenheter säger Zhao Yingmin, vice minister för ekologi och miljö.

Mellan 2005 och 2018 har Kina reducerat koldioxidutsläppen i relation till BNP med 45,8%, vilket väl uppfyller målet om en minskning med 40% till 45%.

Det kan översättas till 5,26 miljarder färre ton koldioxid som släppts ut mellan 2005 och 2018.

Andelen icke-fossila bränslen i Kinas primära energiförbrukning uppgick till 14,3 procent i slutet av förra året, sade Zhao, och energi genererad från förnybara energikällor stod för 26,7 procent av den totala kraftproduktionen 2018.

Kina kommer att fortsätta förbättra människors levnadsstandard och utrota fattigdom samtidigt som Kina är förpliktade att ta itu med klimatförändringarna och leverera Kinas löften till 100 procent, och Kina kommer att fortsätta att beakta och respektera alla faktorer och sidor i samband med genomförandet av Parisavtalet, sade Zhao.

Källa http://www.china.org.cn/china/2019-11/27/content_75453451.htm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s