Hur media förfalskar och sprider propaganda

https://www.svt.se/special/zAKJF3EG/
”Så bemöter forskarna klimatskeptiska argument”

Denna artikel är en otäck påminnelse om forna diktaturers metoder i propaganda. Korrekta uttalanden blandas sedan med falska och ges en vriden framställning för att ge ett förutbestämt förfalskat helhetsintryck. Precis som en gång i Tredje Riket lånar svenska journalister sig till att förfalska och sprida propaganda.

Historiskt är det ett av de mest klassiska exemplen hur en stat med massiv propaganda vill avleda folks uppmärksamhet från interna problem mot en extern förment fiende. Ett historisk typisk exempel på en sådan kampanj var propagandan som föregick Nazitysklands invasion av Polen 1939. I veckor bombarderades tyska folket via media med den falska nyheten att Polen förberedde en invasion av Tyskland, vilket inte var samt, för att motivera Tyskland ”föregripande” invasion av Polen. Idag upplever svenskarna något identiskt. Staten gör allt för att via tama media som Bonniers och statliga media avleda uppmärksamheten från inre problem till yttre förmenta faror, som klimatet, Ryssland, Iran eller Kina. Ingenting av detta är sant eller verklighet, precis som i Tyskland 1939, men genom att ändlöst i olika former upprepa lögnerna blir som en sanning.

Svenska folket utsätts just nu uppenbart för en beställnings propaganda som vi sällan sett sedan Tredje Riket. Det gäller att indoktrinera folk till att tro på statens och företagens synpunkter när det gäller klimatet, Iran, Kina, Ryssland och till exempel Hong Kong. När det gäller klimatet så är målet naturligtvis att droppvis fylla allmänheten med rädsla för det okända, och skapa ett underlag för att ta ut allt saftigare skatter och avgifter med argument baserade på den falska panik om ”klimatet” som man systematiskt byggt upp.

Metoden är ganska enkel och jag har ofta hört erfarna journalister berätta. Chefredaktören, som regel på order från ägarna, instruerar journalisterna vilket intryck man skall förmedla. Det gäller sanningen eller jobbet, eller kanske som på DN, ”frysboxen”.

Sedan forskar man reda på personer som kan tänkas göra uttalanden som passar syftet med propagandakampanjen. Det finns mycket lättåtkomligt material på webben från tidigare uttalanden. De som uttryckt åsikter som anses opassande tillfrågas aldrig. Det gäller att hitta ”tama” intervju offer som kan fås att ge rätt och passande uttalanden.

Nästa steg är att förbereda lämpliga frågor, frågor som är för-laddade på ett sätt som uppmanar eller tvingar till vissa förutbestämda givna svar. Man ställer aldrig öppna enkla frågor som ger den intervjuade möjlighet att svara fritt. Man ställer aldrig en fråga som ”Vad anser du om koldioxidens påverkan på klimatet” utan man frågar ”Hur skall vi kunna undvika en katastrof genom ökad koldioxid”. Det är en sluten fråga. Orden ”undvika”, ”katastrof” och ”ökad koldioxid” blir givna faktorer som är svåra att undvika att påverka ett svar.

De personer man med förkärlek väljer är inte de mest kunniga, kompetenta eller erfarna, utan med förkärlek mer av byråkrater och administratörer med en känd åsikt. Vem som helst kan kalla sig ”forskare”, även förskoleelever.

Sedan ställer man skurar av slutna och laddade frågor, spelar in dom och väljer ut de svar eller delar av svar som passar propagandans syftet bäst, och dessutom placerar dom i ett lämpligt bildat sammanhang för att få dom att framstå i linje med propagandans syfte.

Ett exempel kan vara en fråga om koldioxiden ökar. Svaret kan bli att ”Koldioxiden ökar definitivt, men människans påverkan är obetydlig och är positiv för växtligheten på jorden med minskande öknar, mer växtlighet och mer matproduktion.”

När det publiceras hugger man svaret lämpligen kort och bara skriver att forskare NN säger att ”koldioxiden ökar definitivt”, och utelämnar resten av svaret. Så förfalskas uttalandena och artikeln.

Så går det till:

>>>Så bemöter forskarna klimatskeptiska argument
Dock endast vissa ”forskare”, och endast dom som säger vad journalisterna aka propagandisterna vill att folk skall höra. Inga alternativa uttalanden eller uttalanden från mer erfarna eller kompetenta personer tillåts. Vilken tonårings om helst kan kalla sig ”forskare”.

>>>”Mängden koldioxid ökar inte”
Jo det gör den, och den troliga källan är uppvärmningen av haven genom solaktivitet, som även bevisligen värmer upp andra planer omkring oss. 71% av jorden är hav, och solen verkar ner till omkring 300 meters djup, medan den på land bara verkar nära ytan. Havsströmmarna för upp kallt CO2 rikt vatten närmare ytan, som avger CO2 när det värms upp. Gaslagarna.

>>>”Vi måste gå tillbaka över tre miljoner år för att hitta lika höga koldioxidkoncentrationer”
Stämmer delvis, men exempel finns närmare i tiden.

>>>”Det finns inget samband mellan koldioxid och temperatur”
Jo – det finns det. Storleken av sambandet mellan människans påverkan och naturens liknar att jämföra ett vulkanutbrott eller större skogsbrand med att tända en tändsticka. Människans inflytande som vi kan påverka är obetydlig. Vi kan knappast sluta andas, stoppa CO2 från hela djurlivet, eller stänga av skogsbränder och vulkaner eller påverka havets uppvärmning och massiva frigörande av Koldioxid.

>>>”Klimatskeptiker använder ofta den här grafen”
Må så vara, men det är bara en sida av utvecklingen. Sedan visar SVT den så kallade ”ishockeyklubban” som bevisligen är falsk och skaparen har till och med dömts i domstol för förfalskningen.

>>>”Global uppvärmning är bra för matproduktionen”
Bevisligen så, genom satellitmätningar har grönskan ökat dramatiskt, och matproduktionen är en del av det. Öknarna minskar och växtligheten breder ut sig. Det beror på en kombination av varmare klimat, mer CO2, och ändrade vädermönster som ger mer regn och näring. I växthus kan man öka produktionen med 50% genom att öka CO2 till 1,000 PPM eller 2,5 gånger det normala.

>>>”Torra områden blir torrare och blöta områden blötare”
Finns inga bevis för det, men definitivt förändras vädret som det alltid gjort genom millenniums.

>>>”Vi är på väg mot en ny istid så uppvärmningen spelar ingen roll”
De modeller som hävdar att det blir kallare har i alla fall tidigare visat sig korrekta hittills. Uppvärmningen kan milda effekterna av nästa lilla istid.

>>>”Osäkert vad som kommer hända med nästa istid”
Definitivt finns en osäkerhet vad som kommer att hända, vi talar om sannolikhet, inte matematiska exakta förutsägelser. Det finns en stor sannolikhet att den kommer att inträffa. Troligen blir effekterna och påverkan mildare än tidigare på grund av ökningen av koldioxid.

>>>”Varmare klimat ger bättre skördar”
Inte nödvändigtvis så, men däremot mer mat för att det växer bättre på fler ställen och mer mark kan odlas. Det är alltså inte nödvändigtvis mer och bättre mat som produceras på samma mark, utan klimatförbättringarna ger mer mark att producera mat på. Satellitbilder har bevisat det.

>>>”Antarktis får mer is”
Endast tillfälligt, med kallare vintrar. Det gäller även Arktis som ju erfor en rekord-is för några år sedan. Enstaka förändringar ett visst år, i någon riktning, kan inte användas för att göra generella bedömningar för framtiden. Men generellt minska isen runt polerna just nu och öppnar stora områden för transporter i Arktis till exempel, men även för utbredningen av till exempel fisk.

>>>”Det är solstrålningen som blivit intensivare”
Inte solstrålningen utan solaktiviteten, så kallade solfläckar. Alla planeter i solsystemet värms upp just nu. Solaktiviteten väntas avta och det leder kanske till en ny liten istid. Den förutsägelsen bygger på sannolikhetsmodeller som hittills visat sig stämma bra, det är inte en precis matematisk beräkning och förutsägelse.

>>>”Man kan inte lita på IPCC”
IPCC är en politiskt tillsatt organisation med ett politisk syfte som getts mycket snäva ramar vad dom kan göra och får säga, uppenbart för att gynna klimathysterin och klimatalarmisterna. Inte tillförlitlig vetenskapligt. Snarare har IPCC till uppgift att stödja klimatalarmismen för att motivera mer pengar till stater, finans och storbolag.

>>>”Vi är inne i en naturligt varmare cykel just nu”
Vi närmar oss väl snarare slutet på en uppvärmnings cykel, en cykel vi sett historiskt repeteras många gånger förut under jordens utveckling.

>>>”Djur och växter kan anpassa sig”
Anpassning, evolution, tar hundratals och tusentals år, eller inte inträffar alls så arter kan dö ut. Det är inget nytt i jordens historia och samtidigt möjliggör förändringarna att nya arter bildas. Snarare blir det så att arter migrerar till nya områden som öppnas upp med rätt livsbetingelser. Det gäller både flora och fauna. Stora delar av tidigare öknar grönskar ju nu och det gör att växtätande djur, inklusive människan, kan leva där, vilket inte var möjligt tidigare.

>>>”Uppvärmningen har minskat hungern i världen”
Väldigt förenklat. Den har gett en positiv påverkan, men det är snarare andra faktorer som väsentligt mer har påverkat. Andra projekt har tagit vara på möjligheterna som uppvärmningen levererat och därigenom i andra hand har hungern minskat.

>>>”Temperaturmodellerna går inte att lita på”
Det stämmer tyvärr, och samma kan sägas om klimatmodellerna. Dom är mycket grova och bygger väsentligt på mängder av rena gissningar, gissningarna valda så att modellerna skall ge ett förutbestämt resultat.

”Klimatdebatten” är snarare en debatt om vädret, och syftar till att ge staterna och storbolagen en propagandaplattform för mer pengar. Klimatfrågan har utvecklats till en mångmiljardindustri. Det är vinstintressen, både för stater i form av att motivera mer skatter och avgifter, och för storbolagen att motivera mer ”investeringar” och utgifter relaterade till klimatet, och därmed vinster. Inte att förglömma, att vad vi lallar klimatet är medeltalet av vädret under en lång period, minst 100 år. De förändringar i vädret vi ser idag vet vi inte ännu om det är klimatförändringar eller bra tillfälliga händelser.

Kina är den enda stat som lyckats.

Kinas utsläpp minskar dramatiskt
https://mychinaway.wordpress.com/2019/11/28/kinas-utslapp-minskar-dramatiskt/

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som ändrar intrycket.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s