Kinas nya super-städer

Att tala om ”nya” superstäder är egentligen helt fel. Städerna är egentligen mycket gamla. När det som exempel gäller Megastaden Chongqing i västra Kina vet vi att människor slog sig ner i området redan för omkring 6,000 år sedan.

China Supercity

Vad det gäller är hur städerna kommer att fungera i framtiden, och till del redan fungerar idag. Megastaden Chongqing blev teknologi-pilot i många avseenden redan för omkring 15 år sedan, idag är den en av världens modernaste städer, och en av de renaste. Sverige har helt ignorerat detta och sitter i Peking, helt utan representation eller någon aktivitet i Chongqing. Kina kallar Chongqing en ”Municipality” och är nu igen en pilot för den framtida utvecklingen i Kina, speciellt med avseende på teknologin.

Andra områden är det så kallade ”Jing-Jin-Ji-området”, “Jing” är taget från Bei-jing (Peking), “jin” från Tian-jin och “ji” är ett kinesiskt ord för Hebeiprovinsen [1], The Greater Bay Area, vilket inkluderar planer på att integrerar Hong Kong och Macau med städer som Shenzhen, totalt 9 städer i södra Kina, till en världsledande centrum och megacity som skall fokusera på innovation och ekonomi.[2] De andra städerna i det klustret är Guangzhou, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan, Huizhou, Jiangmen and Zhaoqing. Andra områden är Mid-Yangtze River Area och just Chengdu-Chongqing-området.

Clip

Det gamla Chongqing. Bilden är tagen på Ci Qi Kou Zheng Jie, även kallad porslinsstaden, en av de äldre stadsdelarna vilken man till del har bevarat.

Kina har flyttat sin fokus på urbaniseringsstrategi under de senaste två åren till att främst utveckla dessa fem kluster. Morgan Stanley har skrivit en rapport om detta.[3]

Man räknar med att dessa fem superstäder envar kommer att ha en befolkning på omkring 120 miljoner år 2030, eller cirka 15 gånger större än New York City idag. Chongqing har idag 32 miljoner.

Chongqing-7

De nya artists teckning av de nya byggnaderna i Jiefangbei. Dom är nästan färdigbyggda nu (jan 2020)

Detta erbjuder en enorm potential för utveckling och tillväxt, och ett aldrig tidigare skådat tillfälle för Sverige, om Sverige är beredd att ansluta sig. Grundläggande för dessa superstäder är ett mycket välutvecklat nätverk för snabb och effektiv transport och kommunikation. Grundläggande är 5G. Man bygger på smarta nätverk, förnybar energi och modern transport.

Det betyder att Kinas urbaniseringsgrad kommer att växa från de nuvarande 60 procent till 75 procent fram till 2030. Det blir kluster av städer med en stad som nav, kringgiven av satelliter. Det är knappast något tvivel om att Kina kommer all leda världen i den här utvecklingen, om det inte redan i praktiken är fallet. Dessa kluster kommer att vara supermoderna med smarta och snabba effektiva kommunikation och transportmedel, bättre hälso- och sjukvård, åldringsvård, utbildning, kunskaps delning. Teknologin tillämpas smart för att göra livet enklare och lättare, en utveckling som redan har påbörjats.

chongqing-subway-metro-goes-through-building

Monorailen i Chongqing, världens modernaste och största Monorail system, fortfarande under byggnad. Det är helt datastyrt, med tåg som bokstavligen går på sekunden.

Mobiltelefonen, om den ens förtjänar att kallas ”telefon” längre, tycks bli det personliga navet och porten för att ge tillgång till alla services, och så är det i viss uträckning redan. Mobiltelefonen kommunicera å ena sidan till exempel med den moderna 40,000 kronors elbilens eget system, och å andra sidan med superdatorer via 5G. Varenda mobiltelefon blir alltså en superdator i ägarens ficka.

Det används redan för att guida bilföraren från en plats till en annan med röstinstruktioner, “ta vänster fil, beredd svänga vänster 100 meter, sakta in du är över hastighetsbegränsningen”, och runt alla trafikstockningar, och ända in på en ledig parkeringsplats, varna när föraren kör fel eller för fort, hitta service och affärer. Allt gratis, och det fungerar idag. Där hittar man produkter, hälsoservices, affärer, kartor, kan handla mat eller produkter. Andra tillämpningar kommer att bli att guida personer från A till B, med röstinstruktioner visa vägen till rätt tåg, buss eller tunnelbana, betala automatiskt, upplysa om rätt tågvagn, sittplats, tågbyte, avstigningsstation, utgång och hur man till fots hittar sista biten till målet.

Shibati_Yuzong 2010

Det gamla, nu borta Chongqing. Detta område kallades “18 steg” och är rivet efter att man tog 10 år på sig att utrymma det. “18 steg”, på grund av alla trappor i området. Vi säger “hundratals steg”, i Chongqing säger man 18 steg.

Appar som TikTok, det finns flera, guidar alltså potentiella kunder till appar som WeChat, som guidar dom vidare till kanske en butiks egen app eller sajt eller en webbutik. Allt detta, åtskilliga appar och miniprogram, bildar alltså ett nätverk för kommunikation och handel. Avstånd och språk är ointressanta, appen översätter. Säljaren kan vara ett företag i sovrummet i Sverige, och köparen ett storföretag i Kina, banker och BigBusiness finns inte med i sammanhanget. Inga mellanhänder, inget strul, inga kostnader. Man går och handlar elektroniskt, samtalar med personalen, utbyter bilder, även om köparen finns i Peking och säljaren i Stockholm. Språket är inget hinder, appen översätter.

Jämför med vad Sverige gör. Utreder, debatterar och demonstrerar mot 5G för att några kvackare tror 5G kommer att död på allt levande på jorden. Vad som är mest intressant är att detta inte bygger på någon speciell teknik, det är bara mängder av redan känd teknologi som har tillämpats, integrerats och kombineras på ett mycket smart sätt. En fundamental funktion är 5G.

Sverige har ett gyllene engångstillfälle just nu att hänga på Kinas utveckling, men stretar frenetisk emot. Det kommer inte att gå väl, om ingen ändring sker. Forskning visar tydligt på att Kinas övergång till dessa teknikdrivna superstäder, vilken redan är både påbörjad och har hunnit långt, kommer att skapa stora möjligheter för globala investeringar, handel, kunskapsutbyte och utveckling. Var finns Sverige?

Det är ett enormt viktigt tillfälle för Sverige givet Kinas enorma snabbt växande marknad. Allt som behövs är en mobiltelefon i var ända, direkt B2B, C2C eller B2C, utan mellanhänder. 5G kommer att driva utvecklingen. (B=Business, C= Consumer)

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, © CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som förändrar intrycket.
[1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Jingjinji
[2] https://www.scmp.com/topics/greater-bay-area
[3] https://www.morganstanley.com/ideas/china-smart-cities-economy

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

12 Responses to Kinas nya super-städer

 1. Jag har tidigare tagit del av en vetenskaplig rapport och rekommenderat att hålla avstånd, särskilt för barn, samt att absolut inte sätta dem mot huvudet.
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/07/12/vetenskap-och-forskning-sa-har-skyddar-du-dina-barn-mot-den-farliga-mobilstralningen/#comment-12247

  Jag är personligen mest oroad över min egen sändares avstånd till mig själv, inte att leverantörrernas sändare placeras tätt i min omgivning, eftersom detta minskar behovet av en egen stark signal.

  Jag är heller inte så oroad över att cancer, som har ökat i samband med ökat antal mobiltelefoner, skulle drabba de som håller den en bit ifrån sig. Jag misstänker istället att faran är teknostress och dålig sömn p.g.a. skärmarnas ljus och ständiga blippande avbrott som en större fara. Sambanden finns där, men exakt vad som är orsak och verkan bör man nog forska vidare på.

  Denna är intressant:
  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/01/23-vetenskapsman-kritiserar-5g-rapport-for-jav/

  Jag kan inte själv avgöra om 5G är farligare eller mindre farligt utan forskning, men jag finner det ytterst märkligt att opartisk forskning inte finns att tillgå, samt inte hänvisas till när man påstår att tekniken är säker. Hur vet man det? Då lämnar man fältet öppet för alarmister, som då faktiskt har full rätt att alarmera.

  Dessa forskare varnar för att införa tekniken innan forskning:
  https://emfscientist.org/

  Like

  • mychinaway says:

   Hur man vet det. Om hundra års erfarenhet och att exponerat miljarder människor för det dom kallar ”strålning” av de nivåerna är något att gå efter behöver du inte vara orolig. Hur bevisar man att blomkål eller morötter inte ar farliga? Vi har ju ätit dom ganska länge, och överlevt. Det finns faktiskt gott om oberoende forskning, men ingen har lyckats påvisa några skadliga effekter. Tyvärr finns det massor av betalda ”forskningsrapporter” och av olika extrema aktivister, dom har alla gemensamt att dom börjar med slutresultatet, sedan följer en otroligt komplicerad flera sidor harang om ”justeringar” typ ”ett mirakel inträffar här” och sedan slutsatsen att det är farligt. Sändaren, basstationen, och mobilen arbetar på samma frekvensband, och för sändarens del betydligt mindre styrka, sändaren kan ju fokusera, ”beam”, radiostrålen mot telefonen, men det kan inte telefonen göra så den måste arbeta på betydligt större styrka. Sedan avtar styrkan från telefonen med kvadraten på avståndet, så om du vill vara rädd är det telefonen du skall vara rädd för, inte basstationen/sändaren. Den så kallade ”strålskyddsstiftelsen” är inget annat än en extremist organisation som arbetar på folkskolenivå. Dom kan helt ignoreras. Den ledande personen är en pensionerad radio installatör, alltså med en utbildning och kurs att montera kommunikationsradio.

   Like

   • Vet gör man inte, men med evidens kan man ha en uppfattning. För det krävs forskning. Var är forskningen? Jag fann den och presenterade resultatet och lämplig åtgärd. d.v.s. att hålla din egen sändare en bit ifrån dig. Basstationen, den andra sändaren (båda är ju sändare) är jag alls inte bekymrad över, men vill ha den ganska nära, så att min egen sändare kan sända med lägre styrka, gärna på en säker frekvens, om jag kan välja det själv.

    Forskningsfusk är givetvis ett problem inom vetenskapen. Kritiken är befogad. Därför kravet på repeterbarhet. Mitt eget partis krav är försiktighetsprincipen och oberoende statlig forskning, finansierad via skattemedel, INNAN godkännande av ny teknik.

    Jag är ingen extrema aktivist, men håller telefonen på gott avstånd och rekommenderar folk att göra som jag.

    För egen del ser jag enbart fördelar att basstationen kan fokusera, radiovågorna mot telefonen.

    Så länge ingen oberoende trovärdig forskning görs som kan ge dem evidens, så har ”strålskyddsstiftelsen”, samt de andra forskare som jag länkar till, all moralisk rätt att alarmera extremt.

    Att använda argumentationsfelet auktoritetsargumentet mot dem är helt onödigt och gör dem bara ännu mer säkra på att du försöker förvilla medvetet.t.

    Like

   • mychinaway says:

    Jo – man vet, för under de 100 år som dessa radiovågor använts och de 40 år mobiler använts har ingen kunnig och seriös kunnat påvisa någon påverkan, alltså bevisa utom rimliga tvivel. Det går inte att med forskning bevisa att något inte påverkar 100%, bara att bevisa att det påverkar, och det har ingen kunnat göra hittills. Om det psykologiskt känns bättre, använd mobilens högtalare eller öronsnäckor, på en meters av stånd har du minskat exponeringen från mobilen med en faktor 1,000. Väldigt mycket oberoende seriös forskning har gjorts, och det är verkligen bevisat att dessa radiovågor av den nivån inte påverkar. Du kan dessutom helt stänga av 5G om du vill. Med 5G använder de flesta videosamtal, och då håller man ändå mobilen på avstånd. ”Strålskyddsstiftelsen” består av ett antal mycket okunniga aktivister. Den har inget med forskning att göra utan är bara en kult likt scientologerna, rena pajaser och förvillare.

    Like

   • Vi är eniga om att avstånd sannolikt skyddar alldeles utmärkt. Att radiovågor INTE påverkar vid hög exponering är vi INTE eniga om. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/07/12/vetenskap-och-forskning-sa-har-skyddar-du-dina-barn-mot-den-farliga-mobilstralningen/

    Enligt denna forskning borde telefoner rimligen ha en funktion som gör att de inte kan användas mot huvudet/kroppen när de sänder stora mängder data, d.v.s. vid samtal, upp- eller nedladdning.

    Like

   • mychinaway says:

    Vid hög exponering påverkar radiovågor, men när det gäller telefoner är det väldigt långt under begreppet ”hög exponering”. Sedan har mängden av data ingen som helt inverkan eller något med det att göra, utan bara styrkan, alltså effekten. Det finns mycket gott om fusk-forskning så tro inte bara på det för att någon idiot kallat sig ”forskare”. Professorn John Ioannidis vid Stanford University har granskat. Han fann att så mycket so 89% av forskning är bara båg och fusk. https://qz.com/638059/many-scientific-truths-are-in-fact-false/

    Like

   • Effekt anger inom fysiken den mängd energi som omvandlas per tidsenhet. När du sänder ökar effekten. Sänder du mycket och nära så ökar givetvis radiovågorna och uppvärmningen, samt sannolikt ev. skador.

    Like

   • mychinaway says:

    Skillnaden i både effekt och energi kan liknas vid att slå någon i huvudet med en kökspappersrulle eller ett järnrör, eller att i 70 km/t kollidera med en humla eller ett godståg. När du sänder ökar inte effekten alls, och ligger dramatiskt under någon skadlig nivå. Både basstationen och telefonen drar ner effekten till minsta möjliga och båda går i viloläge, alltså stängs av, när någon kommunikation inte pågår. Skräckpropagandan förd av komplett okunniga, obildade och inkompetenta personer runt detta är så vansinnig att de borde vara rent löjeväckande.

    Like

   • Jag har arbetat på Ericsson och ett problem när en av telefonerna sände var att dåligt belagda batterikontakter från en batch kontakter kunde få svetsloppor av effektuttaget. Detta inträffar när telefonen skickar data.

    Det var nog ingen slump att många anställda ingenjörer valde handsfree och lade ifrån sig telefonerna när de talade i dem.

    Jag som hade en äldre Ericsson GH198 med en vikbar gummi-antenn blev eftertänksam, men jag pratade dock väldig sällan i telefon.

    Like

   • mychinaway says:

    Det fordras nog lite mer underbyggnad än att ha jobbat på Ericsson för att dra slutsatser. Problemet med dålig kontakt mellan batteriet och telefonen är ett standardproblem som jag själv råkade ut för så sent om förra veckan och det har inget att göra med några ”svetsloppor” och speciellt inte vid så låga effekter. Tvärt om är det de låga effekterna som är problemet. Telefonerna har en maxeffekt på 200 mW, alltså en gammaldags ficklampa drar 15 gånger mer ström. Problemet finns på samma sätt vid kontakterna med minneskort. Jag är själv kvalificerad ingenjör och även jag använder ofta handsfree, men av anledningen att det är bekvämt att slippa hålla telefonen vid samtalen, och vid videosamtal. Som sagt, känner du det bättre så, stänga då av 4G och 5G i telefonen, båda använder samma frekvensband vid vanliga samtal. 3G systemet fungerar utmärk för vanliga samtal.

    Like

   • Fortsätt så! Jag rekommenderar, som sagt, inte att du eller någon annan sätter telefoner mot huvudet, oavsett nummer på G:et.

    Like

 2. Like!! Great article post.Really thank you! Really Cool.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s