Ondskans gäng

Namnet ”Ondskans gäng” dök upp på nätverken häromdagen. ”Ondskans gäng” är en parafras på ”De fyras gäng” och är en stämpel på den mobb som försöker få Gui Minhai frigiven, trots att han inte vill veta av dom. ”Mobben” är ett sortiment av terroriserande aktivister, maskerade som journalister, skribenter, författare eller kulturarbetare, som parasiterar på och rått utnyttjar Gui och hans familj och dotter för att föra fram sin egna åsikter och nå sina egna mål.

Gang_of_Four_at_trial

”De fyras gäng” vid rättegången 1981

Uttrycket är på sätt träffande. ”De fyras gäng” (四人帮) är en nedsättande beteckning på personerna Jiang Qing, som var Mao Zedong’s fru, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan och Wang Hongwen. Dom hade alla tunga positioner i Kinas ledning under Kulturrevolutionen, och utnyttjade den då gamle, sjuke, och demente Mao för egna finansiella och makt- syften, liknande som dagens ”Ondskans gäng” försöker utnyttja Gui, hans dotter och familj.

Gruppen var radikal och starkt vänsterorienterad, och efter Mao’s frånfälle 1976 avsattes alla och arresterades. Dom ställdes senare iför rätta och fälldes.

Vad som är intressant att notera är att De fyras gäng var de som hade kontroll över media, något av en parallell till Ondskans gäng i Sverige idag. Precis som idag gjorde man då flitigt bruk av media för att framföra sin propaganda, åsikter och dogmer. Då liksom nu lade man fram fasta principer och krav som man ansåg alla skulle anamma. Den 6 oktober 1976 arresterades alla medlemmarna av De fyras gäng och deras supporters.

Det tog till 1981 men då ställdes alla medlemmarna av De fyras gäng inför rätta. Två medlemmar fick dödsstraff, vilka förvandlades till livstids fängelse, de andra livstid eller 30 års fängelse.

Idag finns ett nytt De fyras gäng, denna gång i Hong Kong. På samma sätt vänsterradikala och även våldsbejakande personer med viss kontroll över Hong Kong media. Det är Anson Chan, Martin Lee, Joseph Zen and Jimmy Lai. Jimmy Lai har just blivit arresterad. Orsaken är deras mer eller mindre öppna samarbete med USA och CIA, och deras konspiratoriska ansträngningar för att anstifta en separation av Hong Kong från Kina.

Gui Minhai är åtskilliga gånger klart uttryckt och markerat att han vill inget mer än att bli lämnad ifred och bli en vanlig okänd medlem av allmänheten igen i Kina och återbygga banden med sin familj och dotter. Kina kommer att ge honom ett skydd mot denna svenska mobb och ju mer dom försöker frita honom, desto svårare kommer det att bli för honom. Det familjen Gui nu bäst behöver är lugn och ro från denna parasiterande politiska publicist mobb och deras drev, för att återigen i enskildhet och utan insyn tillåtas bygga upp sitt liv, och det inkluderar den unga damen Angela Gui som bara har utnyttjas på ett otroligt vidrigt sätt.

Det finns även anledning att tro att vissa medlemmar i denna mobb var de som författade delar av propagandan som distribuerades in i Kina, och det är den egentliga anledningen till att dom nu så intensivt försöker få honom fri. Gui är en ”Jeffrey Epstein”, han ”vet för mycket”. Därför vill dom frita honom.

Gui förtjänar respekt. Alla kan trassla till det för sig, det är hur man tar sig ur problemen som räknas i slutändan. Mitt intryck av Gui Minhai efter att ha följt honom länge och läst mycket om honom och av honom är att han är en mycket snäll, intressant och älskvärd person som i grunden vill hela världen väl, men samtidigt är han naiv, lättlurad, godtrogen och har lätt för att dras in i andras tvivelaktiga planer och så utnyttjas. En helt annan person än de syltryggar med egna planer och målsättningar som ingår i mobben som låtsas vilja hjälpa honom men i verkligheten bara är ute efter att utnyttja honom.

Det är fullt möjligt att Gui inte kommer att spendera någon längre tid i fängelse, men det beror på omständigheterna. Det som skadar hans sak mest är just uppträdandet av denna svenska mobb som hycklar om att hjälpa honom. Troligtvis kommer han inte att vilja återvända till Sverige någonsin. Det är något som jag personligen delar med honom.

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, © CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som förändrar intrycket.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gang_of_Four

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Ondskans gäng

  1. Pingback: Den tragiska sagan om Gui Minhai | My China

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s