Nu driver SVT amerikansk politik och erkänner Taiwan som stat och land

Att statliga skattefinansierade media är en de facto del av svenska statens effektiva propagandaapparat har knappast varit en hemlighet, och därmed ett uppenbart verktyg och kanal för USA propagandan. Men aldrig tidigare har man uttryckt det så i klartext som nu i en artikel där SVT helt öppet går ut och förordar att Taiwan skall erkännas som en självständig stat. Man skriver i klartext att ”Taiwan är ett av de länder …” men Taiwan är inget land utan en utbrytarprovins i Kina. Dessutom levererar SVT otrolig mängd förfalskad information. [1]

P-257425500

Detta är en odaterad bild men uppenbarligen taken på 50-talet och den ger ett omaskerat intryck av den diktatur som till denna dag styr Taiwan, låt vara numera osynligt i bakgrunden, och bakom en kuliss av demokrati.

Svenska media, speciellt Bonniers, är uppenbart mycket väl koordinerade i propagandadreven mot Kina. DN har även idag en lömsk propagandaartikel där man försöker förvränga Kinas stöd till EU i kampen mot viruset, ett virus vilket tycks ha ursprungligen kommit från USA.

Artikeln ljuger på det grövsta att bara ”300 personer [på Taiwan] har smittats av det nya coronaviruset tack vare framgångsrik smittspårning”. Samtidigt vet vi att verkligheten är att det var Peking och Wuhan som införde reseförbud vilket gjorde att smittade öbor som vistades och arbetade i Wuhan inte reste tillbaka till Taiwan och tog med sig smittan dit. Påståendet är grov lögn och ren löjeväckande och skrattretande. Förtjänsten att så få smittats på Taiwan skall alltså tillskrivas Fastlandskina, inte Taiwan.

Dessutom ger artikeln det förfalska intrycket att Taiwan skulle ha unikt få smittade och döda, men det stämmer inte heller. Det finns åtskilliga områden i Kina som har ännu färre smittade och döda, även om dom inte är en isolerad ö som Taiwan. De spektakulära resultaten i Kina, inklusive Taiwan, skall tillskrivas Pekings åtgärder, inte Taiwan.

SVT påstår även att Taiwan är en ”demokrati”. Ingenting kan vara mer lögnaktigt. Taiwan är en hänsynslös diktatur som den alltid har varit, bara att den har skickligt försetts med en potemkinkuliss för att ge intrycket av demokrati. De demokratiskt valda har vissa rättigheter att besluta i frågor, som illustrativt kan beskrivas att vara på nivån att besluta om färgen på kaffekopparna i kafeterian, medan de verkligt viktiga besluten fattas i Washington, till exempel alla frågor som rör de långsamma och avsiktliga förändringarna med målsättningen att förvandla Taiwan till en amerikansk militärbas som en del av USAs välkända planer på en global militärdiktatur.

USA har tidigare genomför en sådan förvandling och ockupation, nämligen bland annat av Guam, som egentligen tillhör det lokala Chamorra folket. USA erövrade ön med militära medel, och omvandlade den till en amerikansk militärbas. Nu försöker man upprepa det med Taiwan. Det finns flera sådana exempel och USA har dessutom omkring 1,000 militärbaser på andra nationers mark, och har permanenta ockupationstrupper i flera länder som Japan, Sydkorea, Irak och Europa. USA har under ett värdlandsavtal rätt att placera och använda Sverige som en avskjutningsplats för sina kärnvapen, och USA trupper har redan övar på svensk mark. Allt syftar naturligtvis till att etablera USA som en global militärdiktatur.

Historiskt, när Mao Zedong utropade Folkrepubliken den 1e oktober 1949, flydde nationalisterna i november och ockuperade Taiwan efter att ha summariskt arkebuserat alla krigsfångarna i Shapingba. Nationalisterna stöddes öppet av USA som avsåg att ockupera Kina och göra Kina till en amerikansk lydstat och därmed skulle USA kunna ta kontroll av Kinas arbetskraft och stora naturrikedomar. USA militären var närvarande vid massakern i Shapingba som skedde med amerikanska vapen, och många historiker gör gällande att USA militären beordrade massakern och tog del i den. Det är osäkert vad som hände, och andra anser att USA militären bara förblev passiva åskådare. Vad som är klart är att USA militären inte ingrep och förhindrade massakern. Idag finns ett museum och en minnespark på platsen där de amerikanska vapnen som användes vid massakern finns att beskåda. Museet framställer massakern i mycket neutralt ljus och utan att kasta skuld.

Taiwan har varit en del av Kina i över 5,000 år, långt innan Qin dynastin etablerade staten Kina för 2,200 år sedan. Nationalisterna drev Taiwan som en skoningslös diktatur efter ockupationen 1949. Jag var själv där på 80-talet och bodde där ett år och upplevde den personligen. Då rådde fortfaran militärt undantagstillstånd, som infördes 1949 och varade till 1987, och beväpnad militär patrullerade gatorna. Den hårdföra diktatur som nationalisterna från fastandet etablerat 1949 fortsatte helt öppet.

Idag vill stora delar av befolkning att Taiwan återförenas med Fastlandskina, men man vill ha självstyre liksom de festa folk nu har i Kina, vilket peking har lovat att införa. USA bedriver en intensiv skrämselpropaganda på Taiwan där man målar upp skräckscenarion av våld, förföljelse och förtryck och förstörelse, och jämför med den så kallade ”Vita Terrorn”, även kallat 228 incidenten eftersom den började den 28e februari. Den ”Vita Terrorn” bedrevs av den invaderande nationalist regimen från fastlandet mot Taiwans urbefolkning, som inte såg invasionen av fastlandskineser och nationalister från Fastlandskina med blida ögon. Urbefolkning vill kasta ut nationalisterna som dom såg som inkräktare och ockupanter.

Nationalisterna från fastlandet svarade med otroligt grymma utrensningar. Tusentals oppositionella ur urbefolkningen sköts hänsynslöst ihjäl slumpmässigt och godtyckligt på gatorna av de invaderande nationalisterna från fastlandet för att kuva urbefolkningen, undantagstillstånd utropades vilket varade från 1949 ända till den 15e juli 1987. Nationalisterna hade fängslat huvudsakligen Taiwans urbefolknings intellektuella and sociala elit, som betraktades som politiskt opålitliga, 140,000 av urbefolkningen hade fängslats summariskt, upp till 4,000 avrättades summariskt och upp till totalt 28,000 miste livet i nationalisternas utrensningar.

P-1200px-228_by_Li_Jun

Ett träsnitt av konstnären Li Jun hur de invaderande fastlandskineserna skickade ut dödspatruller för att summariskt avrätta urbefolkningen på gatorna. Upp till 28,000 människor kan ha dött på så sätt, men siffrorna är osäkra. Ingen förde bok.

P-formosaincident_fight

Berättelserna om hänsynslösa gatuavrättningar är bekräftade av autentiska fotografier och många vittnesmål.

Det tog till 1996 då en amerikansk marionettregim installerades, på ytan till synes en partidemokrati, men den är bara avsedd att skyla den grymma diktaturen som fortfarande styr Taiwan osynligt i bakgrunden.

Nu stöder SVT alltså helt öppet den diktaturen.

Allt detta har en annan mycket oroande och otäck historisk men orelaterad parallell. Mellan 1933 och 1946 drev Berlin samma drev efter exakt samma mall och styrde media i Europa på samma sätt som Washington idag helt uppenbart styr media i Sverige. Då skickades bångstyriga journalister som inte ville skriva som Berlin beordrade till dödslägren. Idag finns inga dödsläger, men dels ”avrättas” journalister och andra med lönnmord om dom vet för mycket och kan misstänks tala, som Udo Ulfkotte, Bechir Rabani eller Jeffrey Epstein. Dom bara dör mystiskt, oförklarligt och försvinner. För övriga journalister räcker hotet om evig arbetslöshet eller ”frysboxen”.

Tro inte att diktaturen har ersatts med någon verklig demokrati på Taiwan. Den 22e februari 2019 vandaliserades en staty av Taiwans tidigare autokratiska president och diktator, Chiang Kai-shek, på campus vid National Chengchi University i Taipei. Handlingen utfördes av en grupp demokrati aktivister som vill avskaffa diktaturen och alla spår av den på Taiwan. Svenska media mörkar som vanligt i sin propaganda.

Med rätta kan man alltså betrakta Taiwan som ockuperat territorium till denna dag.

Jag har idag skrivit till relevanta kinesiska myndigheter, på kinesiska och via nätverken, förklarat vad SVT har skrivit och åsyftat i artikeln, och föreslagit att alla korrespondenter från statliga svenska media skall omedelbart utvisas, och portas tills vidare. Åtminstone tills dom gör offentlig avbön och genuint ber om ursäkt.

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, © CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som förändrar intrycket.

[1] https://www.svt.se/nyheter/utrikes/varfor-vill-inte-who-prata-om-taiwan
https://en.wikipedia.org/wiki/White_Terror_(Taiwan)
https://thediplomat.com/2019/02/the-228-incident-still-haunts-taiwan/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Nu driver SVT amerikansk politik och erkänner Taiwan som stat och land

  1. Pingback: Det kom ett brev med frågor | My China

  2. Pingback: USA regimens språkrör i Sverige – SVT | My China

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s