DN och Bonniers förstärker sin ställning som USAs propagandakanal

Det första vi behöver tänka på är hur media i Sverige fungerar. Ägaren, här Bonniers, bestämmer tidningens inriktning och innehåll. Ägaren anställer en Chefredaktör vars åsikt passar ägarens syften och som bestämmer innehållet i artiklarna. Den journalistiska frihet vi hör om är ingenting som existerar. Innehållet och slutintrycket som förmedlas är styrt, och eftersom skribenterna mycket sällan är sakkunniga i ämnen som berörs har innehållet inget med varken fakta, sanning eller verklighet att göra.

P-harry0802

Chefredaktören ger journalisterna på tidningen i uppdrag att skriva en artikel med en viss förutbestämd ton och som skall efterlämna ett förutbestämt intryck. Sedan blir det journalistens uppdrag att gräva fram selektiv information, hitta intervjuoffer och vittnen som stöder det uppdragets syfte som det definierats, och att mörka all information som motsäger det.

Detta förfarande kan denna artikel vittna om [1] . Ingen information är felaktig, men det är vad som saknas som är än mer intressant, och naturligtvis hur och vilken utvald informationen som presenteras, ”vinklas” som man brukar säga. Inget tvivel om att det är skickligt skrivet och sammansatt för att get ett visst förutbestämt intryck. Vissa amerikanska uttalanden repeteras ändlöst i artiklarna, ”repeteras till det blir sanningen” efter välkänt mönster.

Att proverna hade förstörts har vi som varit med i diskussionerna första hand veta länge, för det framkom i diskussionstrådarna där läkarna var med, vilka jag i valda delar jag har sparat. Dom är naturligtvis på kinesiska. Nu har det officiellt bekräftats. Vad DN mörkar är dels att testprotokollen, resultatet, de dokumenterade metoderna och förfarandet finns kvar och är väldokumenterat i detalj. Proven, själva materialet, som testats, är helt ointressanta en gång testerna avlutats, utom för verifikation och att upprepa testerna med samma material, men materialet är i detta fall inte unikt. Testerna kan upprepas igen.

Det finns ett antal mycket goda skäl att förstöra proverna, legala, vetenskapliga, praktiska och i ren självbevarelse. Innan testerna och resultatet var klara visste man naturligtvis inte vad det var, farligt eller inte. När labbtesterna var klara stod det klart att det var ett potentiellt mycket smittsamt virus. Då gäller följande.

1. Det finns mycket stänga regler och lagar hur ett sådan smittsamt virus måste hanteras och förvaras. Sjukhuset kunde inte uppfylla de kraven. Dessa regler är desamma i alla länder, även i Sverige.
2. Samma sak gäller för transporter av viruset, säkra transporter, till exempel till virologiska institutet, var alltså inte möjligt.
3. I Kina, olikt Sverige, gäller personligt ansvar. Hade man, i strid med reglerna, förvarat, transporterat eller hanterat viruset, alltså ”proverna”, hade den ansvarige riskerat fängelse.
4. Hade viruset i proverna rymt och spritts, och människor dödats hade det kunnat innebära dödsstraff för de ansvariga. Det finns prejudikat på detta.

Att förstöra proverna var alltså den enda möjligheten. Däremot finns som sagt resultatet och alla protokoll kvar. Proverna i sig själva är i efterhand alltså ointressanta.

Kina delade däremot med sig av all information villigt, inte bara till WHO, och på tidigast möjliga stadium och så snart informationen kunnat bekräftas, inklusive den genetiska koden. Detta är offentligt och verifierat. Kina dolde ingenting, men ingen visste på detta stadium hur smittsamt viruset var eller hur det överfördes.

Att viruset kunde överföras från människa till människa visste man helt enkelt inte förrän efter flera veckor. Det sa man även i Sverige. Flera gånger påstod Tegnell att viruset inte smittar människa till människa så vitt man då visste. Det gäller även både i Kina och på WHO. Detta diskuterades offentligt, kontinuerligt och utförligt mellan olika experter i världen, inklusive WHO och Sverige. Ingen tystades, däremot tillät man inte från Kina någon vild och spekulativ ryktesspridning med konspirationsteorier, något som USA däremot flitigt har ägnat sig åt.

Ingen försökte visselblåsa, de läkare som diskuterade utvecklingen gjorde det på en offentlig och öppen diskussionstråd, vilken i delar jag har sparat, med varandra, efter att dom hade informerat byråkraterna i Wuhan’s hälsodepartement. Problemet var att dom inte skickade en rapport till Peking och motsvarande Medicinalstyrelsen eftersom reglerna som dom då var utformade fordrade att informationen skulle vara verifierad, och det var den inte på det stadiet. Detta var en byråkratisk misstag i regelverket, vilket nu har rättats till.

När labbtesterna av proverna påbörjades visste man inte att det rörde sig om ett ett virus som föll under begreppet ”smittsamma sjukdomar” där det krävdes ett speciellt laboratorium med särskild säkerhet. Det var ju just det man fick reda på med att labbtesta proverna. Det var därför materialet måste förstöras för att följa reglerna och lagarna och klara säkerheten. Testmaterialet kunde varken lagligt förvaras eller transporteras utan risk.

Både experter från Kina och WHO har redan gjort utredningar på plats och det har publicerats. WHO nekades alltså inte alls tillträde som USA påstår. WHO har alltså själva valt vilka platser man besökte och vad man uträttade där.

En annan intressant iakttagelse är att USA har anklagat Kina för att inte stänga gränserna. Så vad gäller när det gäller USAs egna gränser. USA hade ju på ett tidigt stadium all information tillgänglig om viruset, men även Trump avfärdade det som bara en ”förkylning”. USA har ju knappas varit sena i andra fall att stänga sina gränser, till exempel mot muslimska länder.

P-GettyImages-1201579792-820x550

Denna bild är från USA där våtmarknader är också vanliga

Att USA kommer att försöka utnyttja detta i sin propaganda står väl utom tvivel. Den ena hypotesen efter den andra, den ena mer vansinnig än den andra, har kommit repetitivt från USA. Lögner och konspirationsteorier som att viruset kom från ett kinesiskt labb, att kineser äter fladdermöss, viruset kom från en djurmarknad, och alltihopa har mangrant tjatats om av USA, DN och Bonniermedia. Ingen balanserade information har presenterats. Varför inte publicera Kinas yttrande om de “24 lögnerna”. Dom finns översatta till svenska på min blogg, med referens till originalet [2].

P-T-MVI_2798-New000000

En saluhall i västra Kina, Jag tog själv bilden under det kinesiska nyåret. Detta kallar svenska media “djurmarknader”. 90% är vegetabiliskt eftersom kinesisk mat är 90% vegetabilisk. Dessa saluhallar finns över hela världen, inklusive Europa och Sverige.

Man äter inte fladdermöss i Kina. Det finns överhuvudtaget inga fladdermöss i Kina som kan användas till mat. Viruset kom bevisligen inte från någon ”djurmarknad”.

P-köttdisken idag, Älgstek älghögrev Hjortstek hjortytterfile, hjortinnanlår hjortsadel Välkomna till Sävedalens saluhall

Vilda djur till salu, närmare bestämt älg och hjort på Sävedalens saluhall.

Det finns inga ”djurmarknader” i Kina. Precis som i Sverige finns det saluhallar, och precis som man säljer vilda djur här i Sverige i saluhallarna, till exempel älg eller hjort, gör man det i Kina. Precis som i Kina säljer man även i Sverige levande djur, som fåglar.

Vi vet även med säkerhet att viruset inte kom från det virologisk institutet i Wuhan, för liksom människan har en genetisk kod, DNA, har även viruset det. Flera forskare, kinesiska och utländska och inklusive från USA, har förklarat att institutet helt enkelt inte kan producera ett sådant virus, och att det är bevisat av naturligt ursprung.

P-Liana Miettinen visar upp en enorm gös vid sin fiskdisk i Hagnäs saluhall-P

Liana Miettinen visar upp en enorm gös vid sin fiskdisk i Hagnäs saluhall.

Vi vet inte var viruset kom ifrån, vad vi vet att det fanns i USA sex månader innan det upptäcktes i Kina. Det har spårats till Vermont, Kalifornien och Frankrike och fanns bevisligen där innan det upptäcktes i Kina. Mest intressant är att det är inte exakt samma virus, utan olika arter av samma virus. Man har även konstaterat flera fall, både i USA och Europa, som inte vaken virologiskt eller logiskt kan kopplas till Kina. Frågan är då, var kom virussmittan ifrån?

P-Joakim Sandelin jobbar vid köttdisken-P

Joakim Sandelin som jobbar vid köttdisken på en svensk “djurmarknad”.

P-Sverige DSC7631-681x1024

Vilda djur till salu på svensk marknad

Var uppstod smittan, helt klart uppstod den inte i Kina, men var det i USA, eller i Europa, eller kom den från något annat håll och hur uppstod den. Man har spårat den med viss sannolikhet till fladdermöss, men den högsta sannolikheten för källa är en fladdermus som lever på Java i Indonesien. Den möjligheten är dubbelt så stor som när det gäller fladdermöss som lever i Kina.

Den teori som för närvarande, om man bortser från propagandan, tycks mest trovärdig är att viruset kom från Fort Detrick i Vermont [3], ett Bio-vapen laboratorium i USA som etablerades redan 1943 för att utveckla biologiska vapen. Det stängdes plötslig 2019 efter ett flertal problem med just biosäkerheten. USA har raderat och mörkat all information. Troligen kom viruset till Kina med en militärdelegation i oktober 2019. Medborgarjournalister i väst har även identifierat personen som troligen har tagit med sig viruset. Med stor sannolikhet var det ingen medveten spridning och den identifierade personen kunde knappast veta, men hon har utsatts för en del personliga attacker. [12] Tidsmässigt och logiskt passar allt mycket bra ihop, och gör det scenariot troligt, men bevisar ingenting.

P-Sverige 10944818_423283027820418_8506344558343483589_n

Svensk marknad i Sverige

Varför Kina inte har samtyckt till Trump’s och USAs krav på en ”oberoende” internationell utredning är förstås att USA vill ha en amerikansk kontrollerad och styrd utredning och redan har bestämt sig för vad slutresultatet skall bli, och kommer att styra och kontrollera utredningen för att använda den för att skapa ytterligare ett propagandanummer. Kina har heller inte motsatt sig någon utredning, bara att den inte skall drivas och kontrolleras av USA, utan WHO, och att den sker tidsmässigt senare då det finns mer information att tillgå och att alla skall kunna fokusera på att bekämpa viruset just nu.

En annan intressant iakttagelse. Kina klarade sig mycket bra när det gäller viruset. [4] Varför? Flera orsaker, befolkningen samarbetar, alla av egen fri vilja följde enkla entydiga och klara rekommendationer direkt i första hand från kompetenta myndigheter, det finns ett stort förtroende för media och landets ledning, det fanns inget tvång, men ingen frivillighet eller liberalism heller utan ansvar, skyldigheter mot alla, inklusive sig själv och familjen. [5] Mycket olika Sverige där liberalism råder, alltså nästan total avsaknad av respekt, hänsyn och ansvar.

P-viltkött från koberg vilt ligger i SoIIebrunn,samt gåsevadholm ligger strax utanför Kungsbacka

Viltkött till salu på “djurmarknad” vid SoIIebrunn, nära Kungsbacka

Det har framkommit ytterligare en viktig faktor. I Kina satte man in Traditional Chinese Medicine (TCM) i kombination med ”vanlig” medicinering. TCM inkluderar vitaminer, och Vitamin C. Nu tror man att en anledning till att bekämpningen av viruset i Kina var så framgångsrikt är att alla i Kina, mig inkluderad, mer eller mindre automatiskt tar några doser Lianhua Qingwen och lite C-vitamin vid första förkylningssymptomen. Idag är det vetenskapligt bevisat att Lianhua Qingwen hämmar utvecklingen av viruset. Det är varken ett botemedel, vaccin eller medicin, utan på kinetiska kallas det ett ”hjälpmedel”. I Sverige däremot har journalister smutskastat TCM och framställd det som kvacksalveri och tullen har efter påtryckningar från journalister på främst Sveriges Radio förbjudit importen. [6,7]

P-Gekås ullared aftonbladet 200502

Svensk “Djurmarknad” på Gekås, Ullared. Foto Aftonbladet.

DNs chefredaktör skrev nyligen i en ledare, [8] ”Trump’s tro på konspirationer hotar oss alla”, men varför upprepar då just DN ändlöst dessa konspirationsidéer och nöter in dom hos läsarna, medan verifierad fakta från oss i Kina hela tiden mörkas. [9] Jag vill påstå att DN och Bonniers är en större fara än Trump och medhjälpare, i alla fall i Sverige. Vi i Kina lever ju dagligen mitt i samhället Kina, är del av det, och kan det från insidan. Dessutom är en hel del artiklar på DN rent löjeväckande, så verklighetsfrämmande är innehållet. [10,11]

De rasistiska hånfulla dreven mot oss i Kina fortsätter på Bonniermedia och andra media som Schibsteds. Om det är sant, fakta eller inte tycks vara ointressant, om det kan framställas som hånfullt och nedsätta publiceras det, som idag (18/5) på Bonniers Dagens Industri eller på SvD, där man fortfarande ljuger om ”djurmarknader” med ”råttor” och ”fladdermöss”, vilket är lögn. Detta är dubbelt tragiskt eftersom Bonniers tillhör just det folk som intensivt förföljts, och nu förföljer man att annat folk, alltså oss i Kina.

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, © CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som förändrar intrycket.

 
[1] https://www.dn.se/nyheter/varlden/kina-bekraftar-att-virus-forstordes-men-fornekar-morklaggning/
[2] https://mychinaway.wordpress.com/2020/05/10/tjugofyra-logner-fran-usa-som-
[3] https://mychinaway.wordpress.com/2020/03/22/rasismen-propagandan-fakta-och-den-djupa-staten/
[4] https://mychinaway.wordpress.com/2020/05/07/varfor-lyckades-kina-sa-briljant/
[5] https://mychinaway.wordpress.com/2020/03/30/virusrapport-inifran-kina-mitt-eget-virus-och-zhou-dynastin/
[6] https://mychinaway.wordpress.com/2020/05/07/tillbaka-till-framtiden-och-1933-pa-sveriges-radio/
[7] https://mychinaway.wordpress.com/2020/05/09/sverige-forlojligas-som-okunnigt-obildat-opalitligt-och-lojligt/
[8] https://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-trumps-tro-pa-konspirationer-hotar-oss-alla/
[9] https://mychinaway.wordpress.com/2020/04/22/dns-propaganda-efter-nazisterna-metoder/
[10] https://mychinaway.wordpress.com/2020/05/10/mer-skrattsalvor-nar-det-galler-dn-journalistiken/
[11] https://mychinaway.wordpress.com/2020/04/27/den-svenska-vargen-fran-zhongshan/
[12] https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/hon-anklagas-for-att-ha-spridit-viruset-i-kina/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to DN och Bonniers förstärker sin ställning som USAs propagandakanal

 1. Hans Hjelm says:

  Här “KWANG” finns tips till intressant läsinformation, som kan vara till hjälp att förstå dagens komplicerade världsordning.
  https://peterkrabbe.wordpress.com/2020/05/16/borjar-bilden-klarna-nu/#commentsen

  Visst är det uppenbart att bilden börjar klarna nu!
  http://uppenbar.info/uppenbar/rev/EU3.html

  Like

 2. Pingback: Trump är panikslagen och skräckslagen | My China

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s