Sveriges ’kontroversiella’ säkerhetslagar och Hong Kongs

Det råder knappas något tvivel att Kina nu kommer att sätta ner foten ordentligt mot USAs och UKs konstanta ingripanden i Hong Kong affärerna och försök att separera och manipulera Hong Kong från Kina och ta kontroll över Hong Kong. Det är väl knappas okänt att USA med en budget på över 30 miljoner dollars har drivit och understött våldet och kravallerna i Hong Kong och det gatuligister som genomför det.

P-Hong Kong Riots 367fffbe-a7d0-11e9-8d5c-2d5b58977904_image_hires_095905

Demokrati i tillämpning enligt aktivisternas tolkning

På sikt kommer dessa nya lagar att dramatiskt stärka oberoendet av Hong Kong, speciellt mot USA försöken att vidmakthålla sin globala totalitära finansiella makt. Hong Kong blir alltså ett oberoende alternativ gentemot de USA och UK kontrollerade finanscentra i London och New York.

Sverige och svenska media har ivrigt hyllat gatuligisterna och de olagliga våldsamma upploppen i Hong Kong och framställer och hyllar deltagarna som frihets och ”demokratikämpar”. Nu planerar Kina egna säkerhetslagar, precis som Sverige redan har, så låt oss ta en titt på de svenska säkerhetslagarna. Är även de svenska säkerhetslagarna kontroversiella.

Vad innebär då detta.

Först måste vi komma ihåg att Hong Kong är en erkänd del av den erkända självständiga staten Kina. Hong Kong har självstyre, inte självständighet. Hong Kong kan till exempel inte etablera diplomatiska förbindelser med andra stater, sätta upp konsulat eller ambassader i andra länder. De utländska beskickningar som finns i Hong Kong är ackrediterade till staten Kina, alltså Peking, inte till Hong Kong. Hong Kong är en provins i nationen Kina, och Kinas nationella säkerhetsintressen omfattar även Hong Kong.

Alla frågor som rör relationerna med andra nationer, som diplomatiska förbindelser, visum, nationell säkerhet eller någon annan sådan fråga tillhör exklusivt Peking, inte lokalregeringen i Hong Kong. När det gäller nationell säkerhet är det alltså något som exklusivt tillhör Peking, inte Hong Kong som provins, självstyre eller inte.

Kina implementerar säkerhetslagar för hela Kina, inklusive Hong Kong, men eftersom Hong Kong har självstyre blir dom tvingade att själva stifta dessa lagar just för Hong Kong med de lagstiftningsprocesser som existerar där. Det är alltså inte Peking som stiftar lagar i Hong Kong, utan Hong Kong tvingas att själva införa dessa lagar i enlighet med Hong Kong’s egna procedurer för att stifta lagar. Situationen kan jämföras med USA där Washington stiftar nationella lagar som tvingar delstaterna att anpassa sina lagar efter de nationella. Samma sak gäller i Sverige.

Låt oss ta en titt på vad lagen säger. Allt kopierat från https://lagen.nu/ Jag har kortat ner lagparagraferna här till det som är väsentligt. Fullständig text finns på webbsajten för de som är intresserade.

>>>”Den som, med uppsåt att statsskicket ska med vapenmakt eller annars med våldsamma medel omstörtas – företar en handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, döms, – för uppror till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid Lag (2009:396).”

>>>”Den – förövas mot allmän säkerhet eller medborgares frihet, samlar eller anför väpnat manskap eller håller det samlat eller förser manskap med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning eller övar det i vapens bruk, dömes för väpnat hot mot laglig ordning till fängelse, lägst sex och högst tio år.”

>>>”- att riket eller del därav ska, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska lösryckas, – döms för högförräderi till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid -”

>>>”högförräderi som innebär att någon, med uppsåt att riket eller en del av det, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, ska läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska lösryckas, begår en handling som innebär en fara för uppsåtets förverkligande.”

Det är precis detta som USA med stöd av UK försöker åstadkomma, ett regimskifte och maktövertagande i Hong Kong, en olaglig separering, eller att USA/UK som främmande makt får kontroll över Hong Kong, och det är det som denna nya lag kommer att förhindra. Vad som pågår i Hong Kong är alltså vad som kallas högmålsbrott, och högförräderi, enligt både den förväntade nya lagen och existerande svensk lag i Sverige.

Naturligtvis är inte USA speciellt lyckliga över detta, och dom tvingar nu även sina underordnade allierad nationer och lydstater att stödja USA. Denna lag förhindra även att Hong Kong blir en operativ bas för USA eller någon annan nation för att försöka åstadkomma ett regimbyte till en USA lojal regim i Peking, alltså för att fälla och kullkasta Kinas lagliga regering.

Det är ju just detta USA har arbetat på sedan 1949. USA låg bevisligen bakom upproret i Peking 1989 och Tibet upproret 1959, och USA har gjort ett flertal andra mindre kända försök, bland annat i Xinjiang. USA skulle gärna omvandla Hong Kong till en amerikansk militärbas och brohuvud till att erövra och kontrollera Kina. Kina förhindrar nu den utvecklingen genom en nya lagen. Sverige har som sagt haft en sådana lagar sedan länge.

Kina gör aldrig något impulsivt eller i isolering. Detta är med all sannolikhet ett väl överlagt och planerat steg i utvecklingen och inget som sker i isolering, och Kina ser långt framåt i tiden. Det kan mycket väl vara så att det även öppnar för en framtida utlämningslag till Kina vad gäller högförräderi. Man är helt klar beredda att ta ett tillfälligt steg bakåt, även om det är decennier långt. I slutändan kommer detta sannolikt att bli till stora fördelar för övriga världen, för det kommer att bryta USAs ekonomiska stryptag på världen och USAs finansiella hegemoni. Hong Kong’s oberoende och finansiella styrka kommer att väsentligt stärkas och bli ett alternativ till den USA styrda finanshegemonin.

Detta kommer även att väsentligt stärka Kinas roll i den globala finansvärlden på sikt, och det passar naturligtvis knappast USAs planer, varför USA så intensivt protesterar och propaganda har gått upp på högsta varav, inklusive i Sverige. Anledningen till att USA så ivrigt arbetar för att införa sin version av ”demokrati” överallt är att sådana demokratier kan styras med propaganda, och USA har världens starkaste och största propagandasystem, som når ända in i svenska systemmedia. Det styrsystemet med propaganda uppfanns av nazisterna förra seklet och både tillämpas och fungera rätt bra till denna dag. DN envisas ju till exempel ständigt med att referera till Kinas regering som ”regimen”, ett uppenbart avsiktligt hån och avsett som en missledande förolämpning mot oss i Kina och helt i enlighet med nazisternas doktrin, att repetera en lögn till den blir en sanning.

Media tala ofta om den gemensamma avsiktsdeklarationen som UK och Kina skrev vid återlämnade i termer som om det vore ett bindande kontrakt eller löfte, men det är det inte. Det är just vad namnet säger, en ”Joint Declaration”, gemensam avsiktsdeklaration. En sådan är inte bindande. Endast FNs säkerhetsråd kan utfärda bindande deklarationer, men som bekant ignorerar USA dom ändå fritt och ohämmat.

Hong Kong är idag känt som något av finansvärldens laglösa vilda västern. Detta betyder att det nu blir bättre ordning, eller åtminstone ett första steg mot bättre ordning. Hong Kong har även en enorm fördel i att ha Kina och Kinas support bakom ryggen som stöder Hong Kong’s framtida oberoende som finans centrum. Kina, och därmed Hong Kong, kommer inte att vara lätt påverkbara av hotelser och påtryckningar från skurkstater som vill massövervaka finanser eller bedriva konfiskation av tillgångar, även om det kallas skatter.

En annan sida är Hong Kong’s enorma sociala problem som skapades av Britterna under kolonialtiden, och som nästan alltid mörkas. Människor som lever eländigt i burar, lägenheter stora som en garderob som kostar mer än en livsinkomst, och det blir värre. Peking har helt klart förstått att det är detta som är den verkliga grunden till missnöjet i Hong Kong och Peking kan förväntas börja göra något åt det. Hong Kong’s situation idag är mycket lik hela Kinas uppgörelse 1949 med feodalsystemet och feodalherrarna. Idag har man erfarenhet i Peking hur man skall hantera en omställning. Dyrköpt erfarenhet.

Vi skall heller inte glömma att även Sverige har samma säkerhetslagar som de Kina nu inför, och det sedan länge. Om, hypotetiskt, USA skulle börja stödja till exempel NMR med 30 miljoner USD för att framtvinga ett regimbyte i Sverige med våldsamma upplopp och kravaller, då skulle Sveriges regering reagera betydligt kraftfullare än vad Kina gör nu. NMR vill ju helt öppet byta ut det svenska politiska systemet mot ett nytt. Även USA har säkerhetslagar, och dom är betydligt mer strikta och omfattande än både de svenska och de kommande kinesiska.

I närtid kan det bli stökigt, men i det långa loppet blir det en frisk fläkt mot en öppnare och bättre värld och ett väsentligt stärkt Hong Kong som världens finans centrum. Glöm heller inte Kinas nya kryptovaluta. Den kan bli en dödsstöt för dollarhegemonin.

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, © CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som förändrar intrycket.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Sveriges ’kontroversiella’ säkerhetslagar och Hong Kongs

 1. Hans Hjelm says:

  Hej, Karl W. Tack, för din kunskapsspridning.
  Jag läser med stort intresse dina artiklar här, samt följer med samma intresse de kommentarer du skriver i olika svenska politiska bloggar.
  Fortsätt kämpa på, även om din trägen ibland möter kraftfullt motstånd och kritik från vissa “politiska” kretsar och medier och intresseorganisationer.

  Liked by 1 person

 2. Pingback: Säkerhetslagen: Mycket väl mottagen i Hong Kong, Kina, och världen. | My China

 3. Pingback: Kinas Hongkong-politik: Ett värsta scenario för regimbyte | My China

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s