Ett massivt och oemotsagt folkligt stöd för säkerhetslagen i Hong Kong

Nästan tre miljoner av Hong Kong befolkning skrev på petitionen för stöd till den nya säkerhetslagen. Hong Kong har 5.986 miljoner innevånare mellan 15 och 64 åts ålder, och tar man med soffliggare och eventuella dubbla påskrifter i bedömningen är det ett otroligt massivt folkligt stöd för införandet av den nya säkerhetslagen.

P-Folded

Anmärkningsvärt är även att de så kallade demokrativurmarna aldrig startade en egen mot-petition mot lagen. Dom visste vart det lutade. Dom har dessutom varit påfallande tysta under upproret i demokratin USA. Uppenbart har även äldre påpekat för de yngre i Hong Kong om hur det var under den tid då Hong Kong var en brittisk koloni, då varken demokrati eller mänskliga rättigheter fanns på schemat.

Kontaktar man folk i Hong Kong och undrar varför detta massiva stöd är svaren ganska lika. Folk är grundligt trötta på alla dessa USA sponsrade gatuligister som drar fram på gatorna, kastar molotovcocktails, tegelstenar, krossar fönster, bränner, förstör, misshandlar och skadar, även har dödat. Man är trött på den amerikanska indoktrinering i skolorna och på universiteten och vill att man återgår till undervisning, inte sprider utländsk propaganda. Man vill ha ordning i staden.

Detta ställer även den mycket grovt förfalskade bilden av Hong Kong som svenska media som Bonniers, SR, SVT, UR och Schibsted har levererat till svenska folket på ända, där man har framställt denna omkring 1,000 personer starka USA backade ligist-klan som i månader har dragit genom Hong Kong’s gator och lämnat efter sig både döda och skadade och enorm förstörelse, men dom beskrivs ändå som ”demokratikämpar, och som likt ädla riddare skulle kämpa för någon ”demokrati”, rättvisa, yttrandefrihet och befrielse. Tala om fejknyheter och propaganda i USAs tjänst.

Glöm inte detta när ni läser svenska media i framtiden. Ifrågasätt – tvivla – kolla fakta – och svälj inte betet helt. Nu får vi väl förstå höra tsunamis av media ursäkter från de svenska journalisterna där man spänner musklerna till max för att försök påstå och ge skenet av att petitionen inte stämmer, men det gör den. Den bekräftas mycket starkt på nätverken.

Intressant är även att Sverige sedan mycket länge har en egen sådan säkerhetslag, och hur USAs säkerhetslagar just nu tillämpas i USA. I USA ser det alltmer ut som en begynnande revolution och resning mot en förtryckarregim. Tillämpningen i USA linkar väl mest de gamla kungarna och forna tiders diktatorers agerande, slå ner dom till varje pris, våldet regerar, ingen hänsyn, ingen demokrati eller mänskliga rättigheter får stå i vägen, ta kontrollen över gatorna, med alla medel, inklusive militären, allt tillåtet. När får vi se stridsvagnarna rulla på gatorna i USAs städer. Ingen tycks bry sig om att fixa orsaken till upproret i USA.

Oroligheterna i Hong Kong som började förra sommaren hade helt klart backstage-manipulatorer. USA spenderade 33 miljoner USD på att uppvigla, indoktrinera, förbereda, och manipulera barn och unga människor för uppgiften. Säkerhetslagen i Kina stänger förhoppningsvis nu effektivt ute USA. Upproret i USA vänder sig direkt mot makten utan någon tredje part inblandad.

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, © CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som förändrar intrycket.
[1] http://en.people.cn/n3/2020/0602/c90000-9696593.html

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Ett massivt och oemotsagt folkligt stöd för säkerhetslagen i Hong Kong

  1. Pingback: Det hände i Hong Kong | My China

  2. Pingback: Sverige går ej att lita på! | Utanför åsiktskorridoren

  3. Pingback: Säkerhetslagen: Mycket väl mottagen i Hong Kong, Kina, och världen. | My China

  4. Pingback: Kinas Hongkong-politik: Ett värsta scenario för regimbyte | My China

  5. Pingback: Spionerar konsulaten? | My China

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s