Säkerhetslagen: Mycket väl mottagen i Hong Kong, Kina, och världen.

Det första som slår en direkt när det gäller den nya nationella lagen om nationell säkerhet i Kina, är att den är i allt väsentligt identisk med samma redan befintliga lag i Sverige. Man kan nästan tro att Kina har kopierat den svenska lagen, och det gäller ända ner i detaljer som straffskalan. [13]

P-kowtow yamen-sitzung
En meme som dök upp på nätverken nyligen säger mer än tusen ord

Svensk lag säger.

–-”Den som, med uppsåt att statsskicket ska med vapenmakt eller annars med våldsamma medel omstörtas”

–-”mot allmän säkerhet eller medborgares frihet, samlar eller anför väpnat manskap eller håller det samlat eller förser manskap med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning”

–-”att riket eller del därav ska, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska lösryckas, – döms för högförräderi till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid”

Detta är citat från svensk lag, den nya säkerhetslagen i Kina är identisk.

Den nya lagen gäller hela Kina

Lagen gäller hela Kina, inte bara i Hong Kong, och stödet är massivt. Även i Hong Kong har lagen massivt stöd bland de som främst räknas, nämligen banker, finansinstitut, investerare, affärsdrivare, lärare, transportföretag, oligarker, tunga politiker och en klar majoritet av allmänheten. Traditionellt är dessa mycket diskreta med sina åsikter utåt. Samtliga åtta av Hong Kong’s största universitet stöder nu även officiellt lagen.

Det är terroristerna och den USA sponsrade pöbeln som för ett mycket högljutt oväsen på gatorna, men de har inget verkligt inflytande. Öppet USA regimen trogna Sveriges Radio rapporterar att tusen människor ”har gått ut på gatorna”, och även om siffran som vanligt är överdriven med en faktor tre till tio har den betydelse. Det är ungefär så stor den USA sponsrade pöbeln i Hong Kong är, utav sju miljoner innevånare och medan över tre miljoner och över 50 nationer har uttalat stöd för lagen. [14]

Enormt stöd för lagen

Över 50 länder har redan uttalat stöd för lagen. Hong Kong, 5% av Kina, har liksom hela Kina haft fullt tillfälle att yttra sig över lagen. Det har varit åtskilliga petitioner i just Hong Kong till stöd för införandet av lagen. Ingen petition mot den. Omkring halva den arbetande befolkning har öppet uttryckt stöd för lagen i flera petitioner. Det har även varit ett flertal demonstrationer till stöd för lagen i Hong Kong. [15]

Vad alla främst ser fram emot är ett slut på de USA sponsrade våldet och gatukravallerna, den USA sponsrade terrorismen. Kina gör inte något sådant här i isolering. Detta är bara första steget. Kina har redan infört ett Wealth Management system, den kinesiska kryptovalutan utvecklas snabbt, handeln med Kina ökar, och USA med sina vasallstater, Sverige en, sitter alltmer med Svarte Petter. Framtiden ligger i Hong Kong och Kina. Medan den nya säkerhetslagen i Kina hyllas brett i Hong Kong och av över 50 länder, hyllar Svenska media terroristerna och upprorsmakarna istället. Endast dom får yttra sig i Svenska media.

De som inte är lyckliga över lagen är förstås stora delar av barnen som indoktrinerats, och de som arbetat för en separation av Hong Kong från Kina och en “Anschluss” till USA och UK. Dom har sin vana trogen arrangerat högljudda och våldsamma gatudemonstrationer, och det är selektivt endast detta som rapporteras i svenska mycket USA lojala media, speciellt Bonniersekten och statliga media som SR och SVT.

Kanske den USA lojala Bonnier klanen och statliga media kunde föreslå att även den svenska befintliga säkerhetslagen avskaffas, så Sverige kan få samma oreglerade yttrandefrihet som Hong Kong tidigare hade, i Sveriges fall att acceptera hakkorsflaggor och nazisaluter på våra gator, för det är motsvarande sådant vad man nu stoppat i Hong Kong.

Nya lagar i Kina

Den lagstiftande församlingen i Kina är NPC, Kongressen, som liksom Riksdagen i Sverige lagstiftar. Det Ständiga Utskottet implementerar. Lagen är nationell, och Hong Kong en del av nationen Kina. Deras uppgift är sedan att rådgöra med ledningen i Hong Kong. Därefter beslutar man om att införa den nya nationella lagen i ”AnnexIII” i Hong Kong minigrundlag, och när det är verkställt gäller den nya nationella lagen även i Hong Kong. Inga förändringar i Hong Kong rättsväsende sker överhuvudtaget. Lagar som redan är inskrivna i AnnexIII är lagar som reglerar Kinas nationella försvar, utrikespolitik, diplomatiska förbindelser, och allt som gäller hela nationen Kina varav Hong Kong är en del.

Glöm inte att Hong Kong är en del av nationen Kina vars regering sitter i Peking, Hong Kong har självstyre, inte självständighet och är ingen nation eller stat. Hong Kong är inte tillåten att ha eget försvar, driva utrikespolitik, etablera diplomatiska förbindelser, driva nationell säkerhet, eller fatta några beslut eller agera självständigt i sådana frågor. Hong Kong kan inte etablera utländska beskickningar som ambassader eller konsulat, och de utländska beskickningar som finns i Hong Kong är ackrediterade till regeringen i Peking, inte till Hong Kong. [16]

Enligt Hong Kong’s minigrundlag är även Hong Kong skyldig att via de egna lokala normala lagstiftande rutinerna införa en egen säkerhetslag, något som man dragit benen efter sig i över 20 år att genomföra. Den är förstås underordnad den nationella lagen, precis som kommunala lagar är underordnade nationella lagar i Sverige.

Entusiasm över utvecklingen

Det finns just nu en enorm entusiasm i Hong Kong över utvecklingen som mörkas i Svenska media. Man kan klart se slutet på USAs och UKs våldsaktiviteter att försöka separera Hong Kong från Kina och ta kontroll över finanscentret, det är nu helt dömt att misslyckas. Helt klart är inte alla glada. De djupt indoktrinerade USA och UK lakejerna och vasallstaterna är definitivt inte glada över misslyckandet att annektera Hong Kong för eget bruk.

USA sitter med Svarte Petter

Vad som händer i Hong Kong just nu har mycket tydliga fingeravtryck av Peking. Västerlänningar som inte förstår hur Kina och kineser fungerar märker det inte, men det finns ett sammanhang och det finns klara och tydliga tecken på vart Hong Kong är på väg. USA är helt överkört och finns knappas längre med i ekvation annat än som en skränande och högljudd irritation. [12]

USA har spelat ut sina kort, och misslyckats kapitalt överallt. De nu annonserade sanktionerna mot Hong Kong är totalt tandlösa. Hong Kong’s export till USA är bara 0.1% totalt, medan Hong Kong är bland USAs fem största köpare med ett massivt handelsöverskott till USAs fördel. Skulle USA stoppa leveranserna kan varorna enkelt köps på annat håll. De mesta går vidare till Kina och andra länder i Asien. Handelskriget är ett brak-fiasko som kostat USA dyrt, utom i propagandan förstås. [17,18] Bara USA har 85,000 medborgare i Hong Kong, mer än 1,300 företag, nästan 300 regionala huvudkontor och mer än 400 regionkontor i Hong Kong. Nästan alla stora amerikanska finansiella företag verkar i Hong Kong för tillgång till Kina och Asien.

USAs aggression i Sydkinesiska sjön har inte lett någonstans, Kina matchar den hela tiden. Taiwan-frågan lutar alltmer till Kinas fördel, Trump har snarast assisterat Kina mot en framtida återförening, USA attackerna på kinesiska journalister har besvarats med samma mynt, USAs handelskrig har redan förlorats, och USA blir alltmer desperat. [19] USA sitter med Svarte Petter nu.

Kina utvecklas

Samtidigt utvecklas handeln med Kina snabbt i hela Asien, med Ryssland och Afrika med lavinartad hastighet och USA finner sig alltmer akterseglad.

Först, glöm inte att Hong Kong är Kina, har varit Kina i över 5,000 år, är Kina idag, och kommer att vara Kina i morgon. Hong Kong är inte längre brittiskt, egentligen var det aldrig brittiskt, bara tillfälligt ockuperat i 99 år under vapenhot om våld. Problemet är de utlänningar som ockuperade Hong Kong med våld 1898, och har ännu inte släppt greppet.

Att UK erbjuder Hong Kong personer medborgarskap är säkert bra. I Hong Kong finns ett par miljoner människor som lever i fattigdom och slum på bidrag under det kvarvarande brittiska systemet. Hong Kong kanske även erbjuder dom att betala deras resa till UK, där dom kan fortsätta att leva på UKs bidrag, vilka är betydligt bättre än i Hong Kong.

Peking såväl som investerare, lokala politiker, banker, affärsfolk, oligarker och affärsfolk har uppenbart förstått att ”det här funkar inte”. Folket i Hong Kong, unga människor speciellt, är lika missnöjda som folk i Kina var innan 1949, och dom har goda anledningar att vara missnöjda, bostäder, inkomster, levnadsstandard, framtid, mm. USA och UK har rått försökt att utnyttja det genom att tillämpa samma metoder som nazisterna förra seklet vilka då genom skolorna indoktrinerade unga människor till lojalitet för Hitler och Tredje Riket, bara att här har det gällt att skapa lojalitet mot USA och UK och deras system av demokrati. Metoderna är annars desamma. Nu kommer undervisningen i Hong Kong att reformeras. Inget mer ”USA-jugend”.

Vad som verkligen händer i Hong Kong

Att gå i konfrontation hjälper inte, det gör det bra värre. Peking agerar ”esse non videri”, att verka utan att synas, och det finns många tecken på det.

Den tydligaste och mest uppenbara är förstås säkerhetslagen. Den blir ett effektivt hinder för USAs och UKs försök att manipulera fram en separation av Hong Kong från Kina med våld och kravaller. Det är därför USAs propagandamaskin, inklusive den svenska förgreningen och speciellt Bonniers, SVT och SR, har gått upp på högvarv med att leverera starkt färgade falska och ensidiga politiska fejknyheter. Lagen kan komma att tillämpas retroaktivt, vilket kan betyda att vålds- och upprorsmakare i USAs tjänst kan komma att få mycket kännbara straff.

Ett annat tecken är att Hongkongs ”järnlady” Anson Chan drar sig tillbaka. Hon var tidigare starkt pro-demokratisk och USA vänlig. Egentligen kommer hon inte att dra sig tillbaka, bara inte synas mera. I Kina finns en mycket lång tradition att influensers fortsätter att verka bakom kulisserna. Att hon nu försvinner ur det politiska synfältet betyder bara att hon stöder införandet av säkerhetslagen och utvecklingen. [8] Det finns definitivt en plan, och det mesta av den vet vi inte än mycket om. Säkerhetslagen är bara katalysatorn och första steget.

En annan säkert tecken är att en rad USA lakejer, våldsbejakande upprorsmakare och våldsfinansiärer som Jimy Lai Chee-ying, Lee Cheuk-yan och Yeung Sum nu åtalas och riskerar mycket långa fängelsestraff. Lagstiftningen redan före säkerhetslagen i Hong Kong liknar den svenska där straff på mellan 18 år till livstid kan utmätas för högmålsbrott som som högförräderi. Bara att anordna eller deltaga i kravaller kan ge tio års fängelse och Jimy Lai Chee-ying har helt öppet både finansierat, planerat, genomfört och deltagit i olagliga kravaller. Säkerhetslagen kan dessutom göras retroaktiv, och det finns redan starka krav på det. [9.10.11]. Kina har dock förklarat att man inte planerar att tillämpa den retroaktivt.

Sedan har flera av de mäktigaste oligarkerna i Hong Kong uttalat tydligt stöd för inte bara säkerhetslagen utan att förändringar måste till. Utan tvekan har Peking ökat trycket. [2] Flera av de mest tunga och profilerade har uttalat stöd för både säkerhetslagen och förändringar.

HSBC, en av världens största banker med huvudkontor i London, har uttalat stöd för lagen, och mer intressant är att det länge har varit rykten i omlopp att megabanken HSBC planerar att flytta från London till Hong Kong [3] 80% till 90% av deras vinst kommer från just Hong Kong och Kina, och en väsentlig del av deras ägare finns i Hong Kong. Med sönderfallet i Europa och strulet i Storbritannien blir de skälen starkare för var dag som går. HSBC kanske till slut tvingas av marknadsskäl att flytta. London anses ha alltför mycket inflytande och plocka åt sig alltför mycket skatter av banken. [4]

Massivt stöd bland befolkningen

Halva den arbetande befolkningen i Hong Kong har öppet stöttat införandet av den nya lagen. [1,5,6] De radikaliserad våld- och upploppsmakarna stöder den definitivt inte. ”Människorättskämpar” eller ”demokratikämpar” har bara blivit ett nyord för terrorism, kravaller och våld.

Taktiken att bemöta de USA/UK sponsrade kravallerna har ändrats. Polisen väntar inte längre på att oroligheter skall bryta ut, man följer planeringen av kravaller på webben och är först på plats med en stor styrka och arresterar våldsverkarna innan dom hinner komma igång. [7]

Framtiden i Hong Kong

Det kommer med all sannolikhet att bli stora förändringar i Hong Kong, levnadsvillkoren kommer att radikalt förbättras, precis som i Kina, fattigdomen avskaffas, det politiska systemet förändras, och friheten och yttrandefriheten utökas och skyddas, men samtidigt kommer det inte att bli lätt att missbruka yttrandefriheten som ett verktyg för uppvigling till våld och skadegörelse. Att förstöra tunnelbanestationer, skada och döda människor eller bränna ner hus är inte yttrandefrihet eller fredliga demonstrationer. Det är samma utveckling som Kina redan har till stor del gått igenom, men som i Kina ännu pågår med utmärkta resultat.

Kina visar igen upp sin otroligt överlägsna förmåga och erfarenhet i att leda och skapa förbättringar och ett mer värdefullt liv för innevånarna.

Hur Hong Kong’s framtida politiska system kommer att se ut kan vi bara gissa, förmodligen vet varken Peking eller någon annan det heller. Säkert är att det nuvarande misslyckade kvasi-demokratiska systemet, som britterna införde, kommer att avskaffas, för det har visat sig dysfunktionellt, förmodligen i små steg. Någon parti-demokrati som Sverige känner det kommer det knappast att bli. Dels öppnar det för USA att styra politiken med sin berömda och effektiva propaganda som i stor utsträckning sker just nu i Sverige, dels finns mycket avskräckande exempel, som Sverige och USA, och inte att förglömma att Kina har sin egen katastrofala groteskt avskräckande erfarenhet av denna form av demokrati mellan 1912 och 1949 då många tiotals miljoner människor fick sätta livet till.

Troligtvis blir det ett system som liknar Kinas nuvarande men ett minisystem anpassat för Hong Kong med ett direkt folkinflytande och folkstyre på olika lokala frågor, och där ansvariga personer röstas fram och det kommer att ställas stora krav på att kvalificera till att bli kandidat, precis som i Kina nu. Troligtvis kommer det att utvecklas lokalt i små steg. Vi kan bara vänta och se.

Vad som verkar säkert är att Hong Kong kommer att utvecklas till världens mest inflytelserika finanscentrum helt oavsett vad Washington och London vill åstadkomma. Dom har spelat ut sina kort och sitter nu med Svarte Petter.

Vad man nu säger i Hong Kong är att ”Amerikanska kriminella [läs Pompeo, Trump, etc.] har länge kommit och gått in och ut i vårat hem helt fritt. Nu klagar dom på att vi installerar en dörr för att stoppa dom från att komma in.”

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, © CC0Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som förändrar intrycket.

[1] https://mychinaway.wordpress.com/2020/06/06/det-hande-i-hong-kong/
[2] https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3030209/scapegoats-or-scoundrels-why-ties-between-beijing-and-hong
[3] https://www.ft.com/content/be53d3c4-8387-11e9-9935-ad75bb96c849
[4] https://www.ft.com/content/3681a998-8164-4fd1-a5e5-ae54f56a3b70
[5] http://en.people.cn/n3/2020/0602/c90000-9696593.html
[6] http://en.people.cn/n3/2020/0623/c90000-9703026.html
[7] https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3087926/hong-kong-protests-one-yearnational-security-law-looming
[8] https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hongkongs-jarnlady-anson-chan-drar-sig-tillbaka
[9] https://www.globaltimes.cn/content/1181140.shtml
[10] https://www.globaltimes.cn/content/1181058.shtml
[11] https://sverigesradio.se/artikel/7475644
[12] https://www.globaltimes.cn/content/1192757.shtml
[13] https://mychinaway.wordpress.com/2020/05/23/sveriges-kontroversiella-sakerhetslagar-och-hong-kongs/
[14] https://sverigesradio.se/artikel/7507037
[15] https://mychinaway.wordpress.com/2020/06/02/ett-massivt-och-oemotsagt-folkligt-stod-for-sakerhetslagen-i-hong-kong/
[16] https://mychinaway.wordpress.com/2020/06/06/det-hande-i-hong-kong/
[17] https://mychinaway.wordpress.com/2020/01/19/handelskriget-usa-blinkade-forst/
[18] https://www.nyatider.nu/handelskriget-usa-blinkade-forst
[19] https://www.globaltimes.cn/content/1193001.shtml

https://www.scmp.com/business/article/3025260/developers-cosy-ties-politics-may-explain-hongkongs-biggest-woe-widening
https://www.scmp.com/business/article/3029820/hongkongers-pay-price-their-low-taxes-through-worlds-most-expensive-homes
https://mychinaway.wordpress.com/2020/05/31/hong-kong-ett-ruttet-och-fallfardigt-ruckel/
https://www.scmp.com/business/companies/article/3088056/what-hsbc-and-cathay-pacifics-bow-beijing-hong-kong-national

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Säkerhetslagen: Mycket väl mottagen i Hong Kong, Kina, och världen.

  1. Pingback: Har statliga SR och SVT blivit amerikanska kanaler för propaganda? | My China

  2. Pingback: Säkerhetslagen, bistånd och sanktioner har olika tolkningar | Utanför åsiktskorridoren

  3. Pingback: Kinas Hongkong-politik: Ett värsta scenario för regimbyte | My China

  4. Pingback: Spionerar konsulaten? | My China

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s