Har statliga SR och SVT blivit amerikanska kanaler för propaganda?

Har statliga SR och SVT blivit amerikanska kanaler för propaganda eller är journalister på SR och SVT nu köpta journalister som arbetar för CIA? Vi bara undrar. Även den mest indoktrinerade och naiva måste väl inse att USA och UK har arbetat på att få till ett regimbyte i Hong Kong med amerikanska klassiska metoder, och en annektering av Hong Kong till USA hegemonin. Kinas nya nationella säkerhetslag, vilken är identisk med den befintliga svenska och inte ens når i närheten av den amerikanska och brittiska, sätter stopp för det äventyret. Reaktionen har varit en sällan sedd massiv hatisk propagandakampanj med förfalskade fakta, vilket har inkluderat svenska Bonniers som har blivit vad kanske bäst kan beskrivas som USAs propagandavasall och lakej. I praktiken mest en underavdelning av CIA och NED. [1,2]

P-National Security law USA UK S

Bilden är manipulerad från originalet. Lägg märket till den lilla söta knähunden längst ner till höger.

Frågan är berättigad efter de senaste dygnens ihärdiga flöde av USA-lojala falska nyheter som publicerat på kanalerna.

Samma sak gäller Bonniers, men Bonniers är privat, en numera helt dominant nyhetskanal i Sverige, och det är känt att Bonniers DN redan på 50-talet under Herbert Tingsten fick betalt av CIA för att publicera amerikansk propaganda, det har DN själva utrett och konstaterat.[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] Nu fortsätter detta tydligen, åtminstone att döma av artiklarna. Kanske en bra affär och inkomst för tidningsimperiet.

Journalister på SR och SVT har nyligen publicerat en strid ström av falska nyheter beträffande Hong Kong. Man påstår att Peking stiftar lagar i Hong Kong, att Peking avskaffar Hong Kong’s friheter, osv. Allt detta är lögn och bara ett eko av USA propagandan. Ingenting, inte en bokstav eller stavelse i Hong Kong rättsväsende eller Hong Kong’s administration har ändrats. Den nya säkerhetslagen i Kina är en nationell lag och helt identisk med de nationella säkerhetslagar som redan finns i Sverige sedan länge. [11]

I Sverige stiftas lokal lagar, kommunallagar, av kommunerna, och är underordnade nationella lagar.

I Kina stiftas på samma sätt lokala lagar lokalt och under en lokal process, som kan variera. Det gäller även Hong Kong.

I Sverige stiftas nationella lagar av riksdagen, och dom gäller i alla delar av Sverige.

I Kina stiftas nationella lagar av Folkkongressen, Kinas riksdag, och gäller i alla delar av Kina. När det gäller just Hong Kong gäller detta inte generellt, för Hong Kong har begränsat självstyre som Peking beviljat dom, inte självständighet. När en nationell lag skall tillämpas i Hong Kong’s skall den skrivas in i Hong Kong’s minikonstitution (Basic Law), i Annex III för att gälla i Hong Kong. Endast lagar som berör internationella frågor, som försvar eller relationer till främmande makt listas i Annex III, alltså allt som inte bara är lokala Hong Kong frågor.

När det gäller den nya säkerhetslagen i Kina, vilket är en nationell lag, är det väl uppenbart mycket tydligt att den tillkom för att stävja inflytande och ingrepp av främmande makt, nämligen främst USA och UK och inte bara i Hong Kong. Det är alltså en lag, som liksom försvar eller relationer till främmande makt, inte bara är en lokal angelägenhet för just Hong Kong. Alltså har den stiftats av Nationalkongressen och skrivits in Annex III, och gäller därmed i Hong Kong. CIA har även mindre kända men omfattande liknande aktiviteter inne i Kina, och lagen kommer att tillämpas även där. Den kanadensiska ex-diplomaten Michael Kovrig och affärsmannen Michael Spavor är bara ett exempel.

Det måste väl vara tydlig även för den mest naiva och oinformerade iakttagaren att USAs verksamhet i Hong Kong har syftat till ett klassiskt ”regimbyte”, alltså en annektering eller “Anschluss” av Hong Kong till USA hegemonin. USA har ju helt öppet publicerat att man budgeterat över 30 miljoner dollars till NED för att införa sin USA- ”demokrati” i Hong Kong.

Metoden USA använder är den sedvanliga och mycket välkända, att indoktrinera och desinformera innevånarna, att skapa och uppvigla till oroligheter, våld och kravaller för att skapa en plattform för att sedan använda den plattformen för att propagera att är absolut nödvändigt att införa just deras ”demokrati” för att lösa problemen med våldet, som USA redan skapat, och det är naturligtvis USA som skall införa, forma, utforma, och skapa den demokratin så kontroll av och lojalitet till USA etableras och vidmakthålles.

I Hong Kong skapade man spänningarna genom att använda den mycket välkända metod som nazisterna en gång utvecklade och då kallade ”Hitler-jugend”, att genom skolorna indoktrinera unga människor till lojalitet, då mot Hitler, idag mot USA och just deras demokrati. Undervisningen i Hong Kong kommer nu att reformeras.

Även nazisternas propagandametoder sätts i bruk. Dom går ut på att massövervaka allmänheten och skapa en åsiktsprofil av befolkningen. Insamlingen av data sker främst genom Facebook, Twitter, Google osv, och i Sverige även genom datalagringsdirektivet. Den datan analyseras och ligger sedan till grund för att strukturera propaganda för att styra, justera och ändra åsiktsprofilen till lojalitet, här till USA. Propagandan levereras sedan via journalister och media och cirkeln är sluten. Så kan en demokrati styras, ett mycket effektivt system som just nazisterna en gång utvecklade om som är i bruk till denna dag.

Andra fejknyheter som spridits via statliga kanaler är till exempel att det skulle existera ett bindande avtal mellan UK och Kina beträffande Hong Kong. Det är falskt. För att ett juridiskt dokument skall vara ett avtal fordras att det definieras som ett sådant, tydligt med ord som ”avtal”, ”kontrakt”, ”fördrag” eller ”bindande”. Dokumentet definieras som en ”Joint Declaration”, ordet ”declaration” definieras på svenska som ”förklaring”, ”tillkännagivande”, ”offentligt kungörande”, alltså inte ett avtal. Den svenska juridiska termen är ”avsiktsförklaring”, och är inte ett bindande avtal. Dessutom är allt som rör relationer till utländsk makt, som försvar, internationella relationer eller nationell säkerhet tydligt exkluderade i dokumentet. Säkerhetslagen har ju tillkommit för att skydda mot utrikes angrepp, inte inrikes åsikter och är en del av landets försvar.

Alltså har Kina inte på något sätt brutit mot något i dokumentet, även om det vore ett bindande avtal. Dessutom krävs att bindande avtal mellan nationer ratificeras av FNs säkerhetsråd, vilket inte har skett här. Det är alltså en fråga om icke bindande avsikter och en plan, vilken Kina har följt, trots den intensiva propagandan fån USA och UK och att visa journalister i Sverige intressant nog har använt den amerikanska propagandan som referens och källa för sina skriverier.

Denna intensiva hat- och rasistpropaganda med förfalskad information skadar Sveriges rykte och varumärke alltmer allvarligt. SR och SVT ledningen bör nog brådskande vidtas åtgärder.

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, © CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som förändrar intrycket.

 
[1] https://www.globaltimes.cn/content/1193389.shtml
[2] https://mychinaway.wordpress.com/2020/04/19/kopta-journalister-i-sverige/
[3] https://mindcontrolcruise.wordpress.com/2013/03/16/dns-legendariske-chefredaktor-herberttingsten-pastas-ha-statt-narmare-den-amerikanska-underrattelsetjansten-cia-an-vad-som-tidigarevarit-kant/
[4] https://www.globalpolitics.se/cias-hemliga-propagandakrig-i-sverige/
[5] https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/171467
[6] https://www.dn.se/nyheter/sverige/tingsten-medlem-i-cia-organisation
[7] https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6240&artikel=5459221
[8] https://sverigesradio.se/artikel/5459221
[9] https://bakomkulisserna.biz/2020/05/31/operation-mockingbird-propaganda-i-media/
[10] https://pharos.stiftelsen-pharos.org/cias-hemliga-kulturkrig-i-europa-modernismen-i-nytt-ljus/
[11] https://mychinaway.wordpress.com/2020/07/02/sakerhetslagen-mycket-val-mottagen-i-hong-kong-kina-och-varlden/

https://www.expressen.se/ledare/peking-kan-inte-blidkas-med-tjusiga-avtal/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Har statliga SR och SVT blivit amerikanska kanaler för propaganda?

  1. Ivan says:

    Sverige, EU och USA verkar gå mot självvald förruttnelse.
    Ryssland och Kina verkar gå mot strålande tider.
    Representanter för den amerikanska staten är sedan lång tid djupt integrerade i den svenska regeringen. Sveriges statsledning, hela statsapparaten och viktiga statliga företag, som SR och SVT med sina köpta journalister är fjärrkontrollerade direkt från Washington (CIA)

    Like

  2. Pingback: Säkerhetslagen, bistånd och sanktioner har olika tolkningar | Utanför åsiktskorridoren

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s